زیبایی شناسی خطوط شکسته
خانه در واکایاما از استودیو اسپری

اسکیس

“خانه در واکایاما” توسط موتوکی اسانو از استودیو معماری اسپری در واکایای ژاپن طراحی شده است. ساکنین این خانه از چهار نسل یک خانواده تشکیل شده اند و در مجموع شامل هشت نفر می گردد از کودکی یک ساله تا مادر مادربزرگ .
مدرسه اسکیس
در فضای داخلی این خانه ، اتاق های خواب در یک الگوی شطرنجی در سراسر خانه چیده شده اند. اتاق نشیمن بزرگ مرکزی در طبقه ی اول در فضای عمومی قرار گرفته و مجموعه ی اتاق های دیگر به آن راه دارند. خانه در واکایاما بیش از پلان ساده ی آن به یک ماز پیچیده می ماند و بسیار بیشتر از مساحت خود، گسترده به نظر می رسد.
پرسپکتیو
در این خانه از ساختار شبکه ای سنتی و چوبی برای پایین نگه داشتن هزینه ها استفاده شده است. دکوراسیون بسیار کمی در داخل و بیرون از خانه وجود دارد. یک سقف بزرگ سه گوش ساخته شده از آلیاژ تیتانیوم و روی به عنوان ویژگی زیبایی شناختی اولیه خانه، پوششی ست برای ایوان که در امتداد ساختار عمل می کند.
راندو

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳