زاها حدید برنده ی رقابت طراحی پل تایوان

اسکیس و راندو

 طولانی ترین پل کابلی غیرمتقارن جهان

پس از یک رقابت بین المللی، معماران زاها حدید برای ساخت پل داینجینگ انتخاب شده اند؛ یک گذرگاه کاملا جدید که بر روی رودخانه تامسوی در تایوان کشیده می شود. طرح حدید در کنار کار با متخصصان پل سازی چون لئونهارت، اندرا و همکار، بر روی یکی از بزرگ ترین دهانه های رودخانه ای تایوان واقع می گردد و به عنوان یک بخش کلیدی از زیرساخت های به روز شده ی منطقه، خدمت رسانی می نماید.
این پروژه نه تنها اتصال میان همسایگی های شهر را افزایش می دهد؛ بلکه از طریق ایجاد ارتباط میان دو بزرگ راه اصلی منطقه، ترافیک خیابان های محلی نیز کاهش می یابد. همچنین این پل دسترسی به بندر در حال توسعه ی تایپه، شلوغ ترین بندر حمل و نقل این شهر را افزایش می دهد.

۲

این پل به سیستم حمل و نقل ریلی دانهای نیز امکان گسترش بر روی رودخانه تامسونی را می دهد و شهر بالی را به شبکه راه آهن عمومی تایپه متصل می نماید. این پل که میان دو مرکز شهری، بالی در غرب و تامسوی در شرق معلق است؛ باعث رشد سریع هم برای ساکنان و هم گردشگری خواهد شد.
این طرح کابلی، مداخله بصری بر محیط طبیعی را با استفاده از یک دکل واحد بتنی برای پشتیبانی از جاده ای به طول ۹۲۰ متر همراه با معبر پیاده و ریل راه آهن را به حداقل رسانده است. باور رایج بر این است که این پل، طولانی ترین گذرگاه معلق کابلی نامتقارن با یک برج در جهان خواهد بود.
این تیر اصلی طراحی شده است تا در حد امکان باریک باشد و مانع از چشم اندازهای طبیعی پل در غروب خورشید نباشد و حداقل اختلال را در بستر رودخانه ایجاد نماید.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳