راهکارهای تقویت دیدن, تجسم کردن و بیان در طراحی معماری:

۱-      تقویت دیدن یا مشاهده کردن

۱-۱-           توجه به محیط پیرامون: توجه به یک شی و نیز ارتباطش با دیگر اشیاء در فضاء, می تواند در چگونگی درک و تصور ما از ویژگی های بصری چون اندازه, شکل, رنگ و بافت شی تاثیرگذار است.

مثال: چند شی مثل کتاب, مداد و بطری را انتخاب و بر روی یک میز با نظم خاصی قرار دهید, سپس از زوایای مختلف سوژه مورد نظر را مشاهده کنید و سپس یافته های خود را بر روی کاغذ بیان کنید.

۱-۲-           تفحص و کنکاش در طبیعت: اشکال, رنگ و بافت های موجود در طبیعت همواره می تواند موضوع مناسبی برای دیدن باشد. درختان, گلها, پرندگان و چگونگی چیدمان این عناصر در کنار یکدیگر می تواند به تقویت قوه دیدن و خلاقیت طراح کمک کند.

مثال: تخته شاسی و چند ورق کاغذ A3 همراه چند مداد HB و H و HB2 تهیه کرده و به پارک بروید. از درختان, پوشش گیاهی و عناصر ترکیبی با آنها طراحی کنید. این عمل را به دفعات تکرار کنید تا بتوانید تناسبات صحیح را درک کنید.

۱-۳-           ترسیم فیگورهای انسانی, درک و محاسبه تناسبات موجود در بدن انسان, می تواند به طراحی های متوازن کمک کند. بنابراین با شناخت صحیح از بدن انسان و ترسیم فیگورهای بسیار می توانید به تقویت قوه خلاقه خود در طراحی کمک کنید.

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳