فصلنامه-علم----تخصص-

دوفصلنامه علمی-تخصصی-دانشجویی شوادون، شماره ۹، بهار و تابستان ۹۴

دوفصلنامه علمی-تخصصی-دانشجویی معماری و شهرسازی
انجمن علمی دانشجویی معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
سال ششم/ شماره ۹/ بهار و تابستان ۹۴
قیمت: ۶۰۰۰ تومان

موضوع این شماره:
معماری در بستر شهری

فهرست مطالب این شماره:

– هشتی/ سخن نخست/ مسعود نصیرگلی
– دهلیز/ معماری و شهر/ مرضیه اسلامی
– میانسرا/ گفتگو با دکتر منصور فلامکی/ آموزش معماری/ محسن قمشی/ سید محمد امین شاهرکنی
– تاثیر زمان بر فضاهای تجمع شهری/ محمدحسین برناد/ مسعود نصیرگلی
– تاثیر نورپردازی در حیات شبانه ی فضاهای عمومی شهر/ رضوان هویدایی/ سارا شرافت
– آسیب شناسی مبادی ورودی شهرهای ایران/ آسیه شریفی دارانی/ مهدیه سادات موسوی
– مصاحبه با دکتر نورمحمد منجزی/ معماری و طراحی شهری/ حسن بزاز زاده/ جمیله مجیدزادهjeld-posht-9
– شوادون/ پیشینه شهر و دانشگاه گندی شاپور در دوران باستان/ بهجت موسوی
– تعیین ضوابط و معیارهای طراحی ایستگاه تاکسی جهت کنترل تداخل حرکت سواره و پیاده در فضاهای شهری/ فرشته شیرالی/ سنا سرخ پوش
– آسیب شناسی پارکینگ‌های عمومی/ فرشته ساکی/ سعیده اسدی قجرلو
– هنرهای مردمی در فضاهای شهری/ نیلوفر رحیمی پور/ علی مدرس اسفه/ محمدرضا قاسمی
– میدان گردهمایی/ زهرا لطفی/ نفیسه نیکوبین
– بررسی معیارهای کیفیت فضایی در میدان/ پوریا کاظمی/ نیلوفر نیکروان/ فاطمه قپانچیان
– راهکارهای ایجاد و حفظ سرزندگی شکل گرفته توسط مردم با استفاده از رویکرد c.p.t.e.d/ مازیار شادپور
– مناسب سازی فضاها و معابر شهری برای معلولین/ نسترن جانکی/ سهیلا سعیدی
– گزارش از هشتمین جشنواره ملی حرکت/ علی مدرس اسفه
– گزارش کارگاه اسکیس/ معین داوودی مکی
– گزارش همایش معماری و موسیقی/ نفیسه نیکوبین
– ویژه نامه شوادون ۱۰
– فراخوان عکس شوادون ۹/ محمد مهدی سخنور/ فردوس سودانی

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳