آموزش تکنیک های راندو

انتشار کتاب “حل مساله و تفکر انتقادی برای طراحان”

مولف: کریستین پیوتروسکی

 

برخلاف آنچه حجم قابل توجهی از متون مربوط به روش های طراحی ادعا میکند رویکرد طراحی بر هر مسئله طراحی از لوح سفید یا ذهن تهی شروع نمی شود. طراحان عموماً انگیزه ها و دلایل رغبت به طراحی و مجموعه باورها، ارزشها و نگرش های خاص خودشان را دارند. خصوصاً اینکه آنان معمولاً مجموعه نظرهایی قاطع درباره عمل طراحی در رشته خود پیدا میکنند. آنگاه این مجموعه نظرها زمانی کاملاً خودآگاهانه و زمانی کمتر در هر پروژه وارد میشود.
این مجموعه نگرش ها، باورها و ارزش ها در برخی طراحان سردرگم شکل نیافته اند، در برخی دیگر ساختاری روشن تر دارند و در برخی نیز ممکن است تشکیل چیزی نزدیک به نظریه طراحی داده باشند. این مسائل با تحلیل و تفکر در زمینه یافته های موجود و نگاهی نقادانه صورت می پذیرد. بیشتر اوقات مسئله های طراحی در ارتباط با راه حل هایی که انتظار داریم مطرح می شود و به واسطه آن پس از تفکر و بحث در آن، مسأله موردنظر از نگاه انتقادی حل میگردد. این کتاب در مورد بحث حل مسأله و تفکر برای طراحان مطالبی را به صورت انتقادی مطرح می نماید.

مترجم: سید مسلم سیدالحسینی – شهاب الدین همتی

ناشر: طحان
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: ۲۰۰
قیمت: ۱۵۰/۰۰۰ ریال

منبع خبر: www.MemarNews.com


شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳