همایش معماری و شهرسازی

تغییر تاریخ های مهم چند همایش مرتبط با معماری و شهرسازی

تاریخ های مهم همایش های زیر بدین شکل تغییر یافت:

کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر، محیط زیست

تاریخ های مهم:
تاریخ برگزاری همایش: ۱۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۴
آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات: تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴
آخرین مهلت ثبت نام با ارسال مقاله: تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴
آخرین مهلت ثبت نام برای کارگاه های آموزشی مجازی: تا ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۴
آخرین مهلت ثبت نام بدون مقاله برای دریافت گواهی: تا ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین همایش تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران

تاریخ های مهم:
مهلت ارسال مقالات: ۲۰ بهمن ماه ۹۴
اعلام نتایج داوری: ۲۵ بهمن ماه ۹۴
مهلت واریز هزینه ها: ۱ اسفند ماه ۹۴
زمان برگزاری همایش: ۲۰ و ۲۱ اسفند ماه ۹۴

سومین کنگره بین المللی مدیریت شهری ایران

تاریخ های مهم:
تاریخ برگزاری کنگره: تیر ماه ۹۵
مهلت ارسال مقالات: ۱۵ تیر ماه

کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

تاریخ های مهم:
آغاز دریافت چکیده: ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۴
آغاز دریافت چکیده و اصل مقالات: ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۴
آخرین مهلت ثبت نام:
دوره اول: ۲۰ آذرماه ۱۳۹۴
دوره دوم: ۲۰ دی ماه ۱۳۹۴
دوره سوم: ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۴
آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات: ۱ بهمن ماه ۱۳۹۴
شروع برگزاری کنفرانس: اسفند ماه ۱۳۹۴

همایش بین المللی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

تاریخ های مهم: (فراخوان دوم)
آخرین مهلت ارسال متن چکیده و اصل مقالات:
اعلام فهرسیت مقالات پذیرفته شده: یک هفته پس از ارسال مقاله
آخرین مهلت ثبت نام با مقاله در کنفرانس: ۵ بهمن ۱۳۹۴
آخرین مهلت ثبت نام بدون مقاله در کنفرانس: ۱ تا ۵ بهمن ۱۳۹۴
زمان برگزاری: ۱۵ بهمن ۱۳۹۴

دومین سمینار طراحی شهری پایدار با رویکرد حفاظت و ساماندهی بافت های تاریخی

تاریخ های مهم:
مهلت ثبت نام: ۲۵ دی ماه ۱۳۹۴
تاریخ شروع: ۶ بهمن ماه ۱۳۹۴
تاریخ خاتمه: ۸ بهمن ماه ۱۳۹۴

همایش ملی کنترل سازه ای و سازه های هوشمند

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۴
اعلام نتایج داوری مقالات: ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۴
مهلت ثبت‌­نام (۱۵% تخفیف تا ۱۵ بهمن): ۳۰ فروردین ۱۳۹۵
تاریخ برگزاری کنفرانس: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳