اخبار معماری

نشست ” ترویج تاب آوری شهری از طریق نوآوری های اجتماع محور “

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و برنامه اسکان بشر ملل متحد برگزار می کند:
دومین دوره از سلسله نشست های سخنرانی شهری

موضوع نشست:
ترویج تاب آوری شهری از طریق نوآوری های اجتماع محور
” Fostering Resilience Through Community Base ”

در این نشست ابتدا سخنرانی شهری از “مری رو” پخش خواهد شد و سپس موضوعات در پنلی با حضور اساتید محترم به بحث وگفتگو گذاشته خواهد شد.

سخنران:
Mary Rowe ؛
مدیر انجمن ایده های تاب آوری و زیست پذیری شهری نیویورک

اساتید:
منوچهر طبییان
کمال الدین شهریاری
حسین ایمانی جاجرمی
منا عرفانیان

زمان: دوشنبه  ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
منبع: برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳