اح-ا--بافتها--تار-خ-

نشست تخصصی “بررسی طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی”

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران (وزارت راه و شهرسازی) برگزار می کند:

نشست تخصصی بررسی طرح حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی

سخنران:
دکتر جعفر قادری

اعضای پنل گفتگو:
دکتر محمد سعید ایزدی
مهندس احسان ایروانی
مهندس علی فلاح پسند

زمان: سه شنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۴
مکان: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
خیابان خدامی، پلاک ۵۱، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی)
تلفن: ۱-۸۸۷۸۸۸۶۰
منبع: وزارت راه و شهرسازی


 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳