برج مثلثی هرزوگ دی مورن اسکیس و راندو

 پاریس اولین برج خود را بعد از چهل سال تصویب می کند؛ شورای شهر پاریس با ادامه کار بر روی برج مثلثی ١٨٠ متری هرزوگ دی مورن موافقت کرد. این طرح بعد از رد شدن طرح پیشنهادی سال گذشته انتخاب شد. از سال ۲۰۰۸ این برج مورد توجه و بحث قرار گرفت که آیا پاریس باید خط اسمان قرن ١٩ خود را نگه دارد یا نه؟!

اگر این برج ساخته شود، سومین سازه بسیار بلند پاریس بعد از برج ایفل ٣٢۴ متری و مونتاپرناس  ٢٠٩ متری خواهد شد. این برج شامل هتل با ١٣٠ اتاق ، رستوران، اسکای بارک و ٧٠٠٠٠ مترمربع فضای اداری است. این ساختمان اولین برج پاریس است که بعد از لغو قانون محدودیت ارتفاعی بیش از ٣۶ متر در سال ٢٠١٠ ساخته می شود.

طراحی دست آزاد

گیزمودو گزارش می دهد: “معماران سوئیسی با این عنوان که نمای شیشه ای برج، در خط آسمان محو می شود” این برج را به پاریس فروختند . آنچه که  معماران در مورد این طرح متفق القول می گویند  : این ساختمان به عنوان سیاست خارجی که سال گذشته به آن اشاره شد، دیده نمی شود. اگر واقعیت چنین باشد، این تعابیر مونتپارناس، آسمانخراش بسیار نامشهور ساخته شده در سال ۱۹۷۳ در پاریس را  رد میکند.

۳

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳