اصول-طراح--مسکن-سالمند-

انتشار کتاب “اصول طراحی مسکن سالمندی” تألیف امیرمسعود دباغ و میلاد الفت

کتاب “اصول طراحی مسکن سالمندی- با رویکرد روانشناسی محیط”

مولف: امیرمسعود دباغ – میلاد الفت
ناشر: طحان
سال چاپ: ۱۳۹۴
تعداد صفحات: ۳۰۸
قیمت: ۳۰/۰۰۰ تومان

در قرن حاضر حفظ و ارتقا سلامت و کیفیت زندگی سالمندان به عنوان یک گروه جمعیتی آسیب پذیر،بیش از گذشته مورد توجه قرار می گیرد.بدلیل عدم وجود مطالعات جامع در ایران لازم است تا بتوان در جهت ارتقای بهبود محیط برای سالمندان با طراحی بناهایی پایدار قدم برداشت.لذا معماری به عنوان مقوله ای مطرح است که درصورت برنامه ریزی و استفاده درست از آن می توان یک جامعه برتر و زندگی بهتری را به وجود آورد.

بدلیل عدم توجه به نگرشی نو و عدم توجه به رویکردی نوین به سالمندی و مسکن سالمندی،بر معماران و طراحان است تا با طراحی و مسکن دهی مناسب آنان و با در نظر گرفتن احکام و اصول و استانداردهای مشخص،ساکنان سالمند اینگونه مجموعه ها را از روزمرگی شدید که از نوعی بی تفاوتی نسبت به محیط زندگی و فضاهای پیرامون ناشی می شود رهایی بخشید.

فهرست مطالب:
فصل اول: مباحث طراحی و روانشناسی محیط در فضاهای اقامتی و سازمانی برای سالمندان
فصل دوم: معیارهای نوین طراحی و گزینش مسکن برای سالمندان با بررسی سابقه تاریخی آن در بریتانیا
فصل سوم: معیارهای طراحی
فصل چهارم: برنامه ریزی
فصل پنجم: طراحی جزئی
فصل ششم: طراحی جامع


شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳