چرا اسکیس؟ ۱- طراحی        ۲- طراحی سریع

طراحی: طراحی عبارت است از ایجاد علامت هایی بر روی سطوح که به طور گرافیکی نشان دهنده روابط بین موضوعات و اشکال می باشد. روند طراحی و انتقال دقیق جزییات در تصویرها, آسان و هنوز یک عملکرد توانمند انسانی در بیان تصویری می باشد. طراحی قابلیت به تصویر کشیدن واقعیت یا خلق دوباره آن را ندارد. بلکه فقط می تواند تصویر ما را از واقعیت خارجی و بینایی درونی چشم ذهن قابل رویت سازد. در روند طراحی ما به ایجاد واقعیتی جدا که به موازات تجربه هایمان می باشد پرداخته ایم. اینگونه بیان گرافیکی, وسایل حیاتی ثبت مشاهدات, فرم دادن به آنچه که تصور می کنیم و نهایتا وسیله ارتباط افکار و تصوراتمان می باشد.

اجزا موثر در روند طراحی:

درون مایه همه طراحی ها فرآیندی متقابل از «دیدن», «تجسم کردن» و «بیان کردن» تصاویر وجود دارد.

۱-      دیدن: بینایی نخستین مجرای حسی است که از طریق آن با دنیای خارج ارتباط برقرار می کنیم. صحیح مشاهده کردن سبب می شود تا اطلاعات اولیه به صورت تصورات قوی در ذهن شکل گیرد و موضوع مورد نظر طراحی را فراهم سازد.

۲-      تجسم: چشم ذهن, تصاویری را که روزمره می بینیم بعد از کنکاش برای فهم درک ساختار و مفهوم آن, دستکار و تکمیل می کند و در نهایت اینها همان تصاویری هستند که سعی در طراحی آن ها داریم. لذا طراحی فرایندی فکری-بصری است که نه فقط به توانایی دیدن, بلکه به قدرت تجسم شخص نیز بستگی دارد.

۳-      بیان کردن: طراحی وسیله ای اساسی برای بیان کردن و پاسخی طبیعی به آنچه که می بینیم و تجسم می کنیم می باشدو حاصل این فرایند پاسخی طبیعی به آنچه که می بینیم و تجسم می کنیم می باشد. بدین سبب, تصویر طراحی شده, بخشی از دنیای بصری ما می شود. صراحت پیام و مفهوم آن به درک طراحی کمک می کند.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳