اسکیس های میدانی

یکی از اشکالاتی که اغلب یادداشت برداران با آن مواجه می شوند ، کم آوردن وقت برای طراحی یک سوژه است . اسکیس ها سریع به شیوه های مختلف یادداشت کردن جنبه های دیگر سوژه ، ماننده سایه روشن ها ، الگوها و یا جزئیات و باز سازی طرح با استفاده از این یادداشت ها در زمانی دیگر ، می تواند تا حدودی راهگشا باشد . می توانید طرح خشنی با مداد تهیه کنید و در زمانی دیگر با قلم روی آن مرور کنید . بعد هم خطوط مدادی را پاک کنید . همیشه دفترچه خود را در دسترس قرار دهید . عادت کنید که ایده های شما ارتباطی به مکان یا زمانی که آن ها را به دست می آورید نداشته باشند .

کسانی هستند که اغلب ایده های خود را در محیط با زمان های خاصی مانند قبل از خوابیدن یا بعد از بیدار شدن به دست می آورند . تاریخ زمانی که دفترچه را شروع می کنید و زمانی که آن را به انتها می رسانید ، روی جلد دفترچه یادداشت کنید . تمام دفترچه های خود را با هم در جای امنی نگه دارید .

ورودی های دفترچه

برخی از افراد وقتی که یک دفترچه را برای بار اول آغاز می کنند ، احساس می کنند که هر ایده یا موضوع جدیدی باید در یک صفحه قرار گیرد . آن ها متوجه می شوند که بسرعت در حال پر کردن دفترچه خود هستند و صفحاتی را نیمه کاره رها می کنند . یک روش ساده برای اجتناب از این کار ، کشیدن خطی در زیر هر ایده قبل از پرداختن به یک ایده جدید است . با این که نتیجه صفحه است و شماد قادر به تشخیص آن ها از یکدیگر نیستید ، اما تفکر با شماده ارتباط بین ایده های مختلف بیشتر تحریک می شود .

از خطوط می توان برای جدا کردن ایده ها در دفترچه های بزرگتر نیز استفاده کرد ، که با ایجاد فضاهای کوچکتر ، شما را وادار می کند تا فشرده تر و اقتصادی تر اسکیس کنید . تاریخ گذاری اسکیس ها به یافتن منشا و پیشینه ایده ها کمک می کند . وقتی اسامی افراد یا مکان ها را فراموش کنید ، احتمالا می توانید تاریخ تقریبی یک سخنرانی یا بازدید از مکان خاصی را با مراجعه به دفترچه ، به یاد آورید . با سیر کردن در میان دفترهای طراحی به ترتیب تاریخی آن ها می توانید به سرعت ایده ها را جا به جا کنید .


شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳