اسکیس های معمار سبک متا، تام مین (Thom Mayne):

روش طراحی های او :

واژه « متا مورفوسیس ـMetamorphosis » که نام شرکت او هم از آن گرفته شده است به معنی دگرگونی و تغییر شکل است . روش طراحی مورفوسیس هم بر اساس وجود تناقض ، دگرگونی و درک پروژه ها به عنوان یک موجودیت جستجو گر است .  کار های مورفوسیس دراری لایه بندی های مختلفی است . طرح ها معمولا از نظام های سازمانی مختلفی تشکیل شده اند که نهایتا یک کل منسجم را به وجود می آورند . طرح ها از نظر بصری مجسمه گونه هستند و این روند در سال های اخیر با پیشرفت نرم افزارهای رایانه ای پر رنگ تر شده است .

درباره معماری متا:

براساس تحلیل اطلاعات سازمان یافته ،طبق اصول مورفولوژی با استفاده از الگوریتم ها و کدهای ژنتیکی شکل گرفته است که محدوده فرم های معماری وسعت تازه ای می بخشد،این فرم ها در نوعی دنیای جدید شکل شناسی کنار هم قرار گرفته و فضا متا را بوجود می آورند ،فضایی که بیش از سه بعد دارند و گونه های گذشته ،حال و آینده در کنار هم قرار می دهند.

در طول تاریخ طراحی ،الگوریتم ها به صورت گسترده ای در معماری استفاده شده اند.حتی قبل از اینکه مفهوم الگوریتم با کامپیوتر پیوند بخورد،دستور العمل ها و قواعدی در معماری وجود داشته اند که در واقع همان الگوریتم ها بوده اند.برای عقلانی کردن و منطقی کردن فرآیند طراحی در حرفه ی معماری چاره ای جز استفاده از دستورالعمل هایی ساختار مند و منطقی و جود نداشته است.

در مراحل اولیه و کانسپت یک طراحی ،الگوریتم ها متهم می شوند به این که حساسیتی نسبت به مسائل زیبا شناسی ندارن چرا که از فر آیند منطقی و ریاضی استفاده می کنند.به همین دلیل امروزه متداول ترین روش استفاده از کامپیوتر در طراحی معماری ترکیبی ست از طراحی اولیه و تصمیم گیری های مهم ابتدای طراحی ،با روش های ذهنی و دستی و سپس بسط و ادامه آن ایده ها به وسیله ی نرم افزارهای رایانه ای.


شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳