کلینیک تخصصی طراحی و اجرای ویلا

طراحی ویلای منحصر به فرد

یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی  طراحی و اجرا ی ویلا، در گروه مهندسی ایران معماری صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت روش ها وتکنیک های نوین طراحی و ساخت  است .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به بررسی نمونه های ساخته شده پرداخته می شود.

از جمله اهداف معمار برای این طراحی محیط  گرایش به یک محیط روستایی بوده است

طبقه همکف در راستای سطح زمین  با سطوح بسیار بزرگ شیشه ای برای استفاده از چشم انداز محیط  تنها فضای باز این بنا می باشد

نمای ویلا در شب

استفاده از سقف بسیار بزرگ برای محدود کردن ورود نور در فضایی با نمای شیشه ای از جمله استراتژی هاای طراح می باشد.

استفاده از پنجره های بزرگ در نما

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳