ارزش توجه به طبیعت گرایی در طراحی داخلی ویلا

در طراحی داخلی ویلا، توجه به یک ایده ناب و خلاقانه فضا را متفاوت می سازد. یکی از موضوعاتی که می تواند به عنوان ایده خاص در طراحی داخلی ویلا مطرح شود وجود طبیعت است. این مقاله به ارزش توجه به طبیعت گرایی در طراحی داخلی ویلا می پردازد. طبیعت به عنوان منبع الهام برای معماران سبب بهینه سازی فضاهای داخلی می گردد. ایجاد یکپارچگی میان فضای داخلی و خارجی ویلا با طبیعت، به ارزش های کیفی فضایی می افزاید و میان انسان، فضا و طبیعت رابطه تعاملی و سازنده ایجاد می کند.توجه به طبیعت گرایی با استفاده از طراحی وید سبز در طراحی داخلی ویلای افشاریه (برند ساختمانی آرتور)وجود طبیعت در داخل فضا ، سلامتی جسمی و روحی را به همراه می آورد. کاهش استرس و ایجاد آرامش مهمترین تاثیر وجود طبیعت در داخل فضای ویلا است. استفاده از استعاره های طبیعی همراه با عناصر طبیعت گرا، طراح را به اهداف معمارانه و خلاقانه در طراحی داخلی ویلا، رهنمود می سازد. همواره طبیعت در مفاهیم معمارانه وجود داشته است. از زمان زندگی بشر در غار و استفاده از مصالح متناسب با طبیعت اطراف تا روش های نوین در طراحی معماری همانند بایونیک و یا مفاهیم فنگ شویی مطرح بوده است.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳