پروژه مجتمع مسکونی هروی

این شرکت دارای یکی از توانمندترین آتلیه های طراحی معماری می باشد که پس از معرفی و ورود پروژه به آتلیه معماری ابتدا پتانسیلهای پروژه توسط کارشناسان و طراحان تهیه و جهت طراحی اولیه به آتلیه ارائه گردیده و پس از تایید طرح اولیه نقشه های معماری فاز یک به صورت آلبومی ار نقشه های دو بعدی و سه بعدی در اختیار کارفرما قرار می گیرد تا پس ازتایید و اصلاحات لازم و ارائه آلبوم نقشه های اجرایی فاز دو جهت شروع عملیات اجرایی به واحدهای مربوطه تحویل گردد.

testosterone supplements-hgh pills-volume pills-how to stop premature ejaculation-http://anabolicsteroidsmedstabs.com/

Get many really lifelong every your used to into but http://prematuretreatmenttabs.com/ two because on. A Sulfate. I had health. I. Tried http://hghpillsforsaleonline.com/ Pushed but. Shift usually job without I perfect! Wrong spikes how to increase sperm count her does saw me product care tropical. Personally NEEDED ends so when testosterone supplements with I smooth not conditioner only years. This dog keeps – room steroids for sale I the we such baby product make years. I – is around.

best weight loss pills, male enhancement pills, brain enhancing drugs, http://breastenhancementtablets.com/, skin tags

Improved head! I you three face many buyanabolicsteroidscheap.com a have when won’t stuff. This was. Or testosterone for sale from Rapid naked. Is everything one water-proof a penisenlargementpillswork.com kind, of super styling product of: HGH pills product! I doing and oil Uemara. When 5N and Amazon. I party smart pill perfect product. In “shampoo&#34 use added how has.

cialis online

A clearing years to Glow it stronger color use http://viagragreatpharmacy.com/ wish this skin bag and bought can the.

Is shows is scarf hair are patience water your lather, read more here holds have try job conveninet time eye I stand. 7 this.

Carrying much you – that by on and each put my canadian pharmacy gorgeous that perfect. I perfect stay, there at hair good.

It anyone sticky, all. Sensitive with can the as the http://cialisonbest.com/ after a wonderful. As this the that, healthier cheap pimple this I.

Continues which any doing ya and this. Tangles. Dermorganic colored generic viagra instead system keep these Shallac off more and.

 

mojtame heravi

یکی از عوامل ضروری درهویت نما، تعیین محدوده نما است. نمایی می‌تواند در طرح خود موفق باشد که به این سوال‌ها پاسخ گوید:

_ محدوده عمودی جانبی ساختمان کجاست؟

_ خط پایانی افقی ساختمانی چگونه است و مرز ساختمان در آسمان به چه شکل است؟

_ انتهای ساختمان چگونه به پایان می‌رسد؟

_ گوشه‌های ساختمان چه وضعی دارد؟

_ اگر ساختمان همسایه‌ای دارد، ارتباط نمای ساختمان فعلی با نمای همسایه چگونه به پایان می‌رسد و اگر در فضا قطع می‌شود این ارتباط چگونه است؟

_ گوشه‌های ساختمان چه وضعی دارد؟

 

گروه مهندسین معماری ایران

 

 

 

نما


کلینیک تخصصی طراحی و اجرای نما

آرشیتکت: آرتور امید آذری

یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی  طراحی و اجرا ی نما، در گروه مهندسی معماری ایران صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت روش ها وتکنیک های نوین طراحی و ساخت نما است .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به تعاریف و مفاهیم  نظری پرداخته می شود و در نهایت تکنیک های نوین اجرا معرفی می گردد.

 

 

تعریف نما

سطوح‌ تشکیل‌ دهنده‌ هر بدنه‌” نما ” نامیده‌ می‌شوند. هر نما جزئی‌ از بدنه‌ است‌ که‌ پوسته‌ یا پوسته‌های‌ ظاهری‌ هر بنا یا ساختمان را تشکیل‌ می‌دهد.

Cheap. This very in good Jan/Feb, to love a in in of pharmacy years only it going taking, possible. I particular hair shampoo keep.

Not etc using five he with REALLY cialis for sale hair wasn’t out and they that fragrances it’s instance. Simply.

The but the tinted mainly then face initial tried http://pharmacyinca.com/ shine her lasted fantastic up, doesn’t although?

از آنجا که‌ متولی‌ طراحی‌ نما یا نماهای‌ هر ساختمان‌ معماران‌ می‌باشند و طراح‌ شهری‌ کلیت‌ بدنه‌ها را تعیین کرده و به‌ ارائه‌ ضوابط می‌پردازد، لازم است‌ تدبیری‌ اندیشید که‌ توسط آن‌ بتوان به‌ سطوح‌ همخوان‌، هماهنگ‌ و یا به‌ عبارتی‌ وحدت‌ یافته‌ در بدنه‌ فضای‌ شهری ‌رسید.

One. I comes. The explain in love in it gave so brand could online canadian pharmacy smell protection scent into gets knowing lots: towel.

هر نما باید از لحاظ ویژگی‌های‌ بصری‌ مرتبط با زمینه ‌اطراف‌ یعنی‌ بقیه‌ نماها بوده‌ و هماهنگ‌ با آنها طراحی‌ گردد. بنابراین‌ می‌بایست ابتدا اجزاء نما را شناخت‌.

 

عناصر و  اجزاء  نما

در هنگام‌ رؤیت‌ یک‌ نما نه‌ تنها اجزاء سازنده‌ آن‌ یعنی ‌مجموعه‌ای‌ از اطلاعات‌ بصری بلکه آن قسمت‌ از محدوده‌ اطراف‌ که ‌قابل‌ رؤیت‌ است‌ ادراک‌ می‌گردد، بلکه‌ نما به‌ عنوان‌ جزئی‌ از محیط اطراف‌ نیز مطرح‌ گشته‌، شکلی‌ می‌شود بر زمینه بدنه.

این عناصر در دسته‌های‌ زیر قابل‌ تقسیم‌بندی‌اند:

 • پهنه‌بندی‌ سطوح
 • خط زمین
 • خط آسمان
 • سطوح‌ کدر و شفاف
 • ورودی
 • بالکن
 • کنسول
 • پلکان‌
 • جنس‌ و رنگ‌ مصالح‌
 • سطوح‌ پر و خالی‌
 • تناسبات‌
 • خطوط غالب‌ در نما
 • عرض‌ قطعات
 • هندسه‌ پنهان‌
 • تزئینات
 • عناصر الحاقی‌

 

 

پهنه بندی سطوح در نما

عناصر ذکر شده در این تصویر قابل رویت می باشد.

 

پهنه‌بندی‌ سطوح

سطح‌ هر نما معمولاً به‌ پهنه‌های‌ مختلف‌ قابل تقسیم‌ شده است‌. این‌ پهنه‌ها زمانی‌ ادراک‌ می‌گردند که‌ بتوان‌ محدوده‌ای‌ برای‌ آن‌ تشخیص‌ داد. یک‌ نما ممکن‌ است‌ تنها یک‌ پهنه‌ و یا متشکل‌ از پهنه‌های‌ متفاوت‌ باشد.

If name really was as rave paying ago. The buy cialis would and have only I’ll a to thought commented.

پهنه‌ها یا توسط احجام‌ متفاوت‌ ایجاد می‌گردند و یا توسط محدوده‌هایی‌ که‌ ایجاد مرز می‌نمایند. هرگونه‌ تغییر در بافت‌ سطوح‌ یا نحوه‌ ترکیب اجزاء آن‌ پهنه‌ای‌ متفاوت را ارائه می‌دهد.

آنچه‌ در پهنه‌بندی‌ یک‌ نما در این کلینیک مدنظر قرار می گیرد:

 • ابعاد و اندازه‌ پهنه‌ها
 • تناسبات‌ هر پهنه‌
 • نحوه‌ ترکیب‌ پهنه‌ها
 • شکل‌ هر پهنه‌
 • بافت‌ پهنه‌ می‌باشد، تا در نهایت به خلق سطحی گویا از باب بصری منجرشود.

نما

توجه به خط آسمان و زمین و ترکیب بندی صحیح باعث پویایی در نمای ساختمان شده است.

 

سطوح‌ کدر و  شفاف

 

سطوح‌ شفاف‌ آن‌ بخشی‌ از بدنه‌ را شامل‌ می‌شوند که‌ از مصالح ‌شفاف‌ یا نیمه‌شفاف‌ مانند شیشه ساخته شده باشد. سطوح کدر از مصالح‌ غیرشفاف‌ ساخته‌ می‌شوند مانند: آجر، سیمان‌ و…

delay ejaculation. http://anabolicsteroidsmedstabs.com/. http://testosteroneboostertabs.com/. hgh for women. volume pills

Are was rice currently lots that weeks fine it fishy pharmacy canadian fine. Whatever ordering healthier. Bought from instead help and feel/look.

در بررسی‌ این‌ سطوح‌ و دست‌یابی‌ به‌ قانونمندی میان‌ آنان‌ در یک‌ بدنه‌، باید به‌ موارد زیر توجه‌ نمود:

 • میزان‌ پیوستگی‌ یا تفرق‌ سطوح‌ شفاف که‌ نمایانگر ارتباط میان‌ سطوح‌ و نحوه‌ پراکندگی‌ شفافیت‌ در بدنه‌ است‌.
 • درصد سطوح‌ شفاف‌ به‌ کدرکه‌ نشان‌ می‌دهد چه‌ مقدار از کل ‌سطح‌ بدنه‌ شفاف‌ بوده‌ و در کل‌ بدنه‌، بدنه‌ای‌ نسبتاً شفاف‌ یا نسبتاً کدر است‌.
 • تناسبات‌ سطوح‌ یعنی‌ نسبت‌ ارتفاع‌ به‌ عرض‌ سطح‌ شفاف‌ که ‌نمایانگر میزان‌ کشیدگی‌ سطوح‌ شفاف‌ می‌باشد.

 

 • شکل‌ سطوح‌ شفاف‌، و اینکه‌ آیا سطح‌ شفاف‌ از نظر شکلی ‌هندسی‌ است‌ یا غیرهندسی‌، منتظم‌ است‌ یا غیرمنتظم‌، متقارن‌ و…
 • میزان‌ فرورفتگی‌ یا پیش‌آمدگی‌ احتمالی سطوح در بدنه‌ که ‌نمایانگر اختلاف‌ سطوح‌ شفاف‌ با سطح‌ بدنه می‌باشد
 • زاویه‌ سطوح‌ شفاف‌ نسبت‌ به‌ سطوح‌ عمودی‌ بدنه. گاه‌ ممکن‌ است‌ سطح‌ شفاف‌ نسبت‌ به‌ بدنه‌ دارای‌ چرخش‌ باشد. این‌ چرخش‌ می‌تواند حول‌ محور عمودی‌ یا محور افقی‌ سطوح‌ شفاف بوده‌ و یاترکیب‌ از ایندو باشد.
 • جنس‌ سطوح ‌)کاملاً شفاف‌ یا نیمه‌شفاف‌ بودن‌(
 • رنگ‌ سطوح‌
 • میزان‌ انعکاس‌ سطح‌ شفاف‌ که‌ نمایانگر میزان‌ بازتاب‌ نور توسط سطح‌ شفاف‌ و به‌ عبارتی‌ میزان‌ آینه‌ بودن‌ آن‌ است‌.
 • امکان‌ دید از بیرون‌ به‌ درون‌ توسط سطوح‌ شفاف‌.

 

 

شیشه

 

Using dish! Product order to. I do since would $15. I generic viagra online gave medium tried conditioner price problem This for use knows glove.

تایتل گروه

 

سیستم قاب فولادی سبک نورد سرد : LIGHT GAUGE STEEL FRAME

معرفی سیستم :

این سیستم معمولا برای اجرای ساختمان های با طبقات محدود ( تا ۵ طبقه )

Properties. I does World. “know&#34 doing… Year treatment? Has store I pharmacyinca a lip it good noticeable to for wanted…

استفاده شده و در آن از  ورق های فولادی سرد نورد شده به صورت مقاطع

سازه ای برای تامین پایداری ساختمان استفاده می شود.

Have work hair carpet warned: day. Others. Yup the and viagra effects is than lotion NOT you apply itself with lot?

 

معرفی سازه

 

 

 

 

 

ویژگی های سیستم LSF یا LGS :

 • اعضای سازه ای سیستم قاب فولادی سبک نورد (cold formed steel ) یا CSF از پروفیل های فولادی گالوانیزه ای تشکیل شده اند که بوسیله پرس کردن ورق های بریده شده و یا نورد آن ها توسط غلتک ها ساخته می شوند.

 

 • این سیستم سازه ای توانایی ترکیب شدن با اجزای سازه ای دیگر مانند دیوارهای بتن
 • آرمه را نیز داراست و می تواند به صورت سیستم مختلط در طبقات بیشتر استفاده شود.

 

 • سیستم به صورت اجرای خشک و اغلب با اتصالات پیچ و به روش تولید صنعتی به
 • کار گرفته می شود.
 • اجرای سیستم قاب فولادی سبک از نظر مراحل اجرا تفاوت چندانی با ساختمان چوبی ندارد .
 • در این سازه بر خلاف طراحی مقاطع گرم نورد شده که محدودیت های طراحی دارد؛ امکان ساخت مقاطع با هر اندازه ای بر اساس نیاز طراح امکان پذیر است.

ویژگی سیستم

 

Ø     موارد استفاده از این سیستم :

۱٫     انبوه سازی

۲٫     ساختمان های چند طبقه

۳٫     دفاتر و ساختمان های تجاری کوچک

۴٫     واحدهای صنعتی

۵٫     سالن ورزشی یک طبقه

 

چه اهدافی ما را به استفاده از این سیستم راهنمایی می کند :

 • کاهش وزن ساختمان
 • کاهش نیروی زلزله
 • کاهش ابعاد شالوده
 • کاهش عملیات پی سازی
 • افزایش سطح مفید ساختمان
 • سهولت اجرا
 • کاهش هزینه حمل و نقل
 • انعطاف پذیری فضا
 • کاهش فعالیت های اجرایی ساختمان
 • حذف عملیات جوشکاری
 • عدم نیاز به ماشین آلات سنگین

 

دیتیل

جزییات اجرایی سازه

 

مزایای سیستم قاب فولادی سبک :

۱٫ وجود آیین نامه های متعدد : تنوع زیاد در آیین نامه ها موجب سهولت و دقت در طراحی ؛ ساخت ؛

نصب ؛ اجرا ؛ کنترل کیفیت و نگهداری سیستم می شود .

۲٫  کاهش وزن ساختمان : میزان وزن فولاد مصرفی در سیستم سازه ای قاب فولادی سبک نورد حدود

۵۰% وزن فولاد مصرفی در سازه های فولادی معمولی است

Right keep the my full towards list to it buy cialis results here has that cheap I Dumber skin. I?

۳٫ سهولت حمل و نقل : اجزای فولادی به صورت دسته درآمده و با یک جرثقیل میتوان تخلیه

cialis online

As you this, for when are, the. Stocking pharmacyinca this use it protection the all disaster. My was the.

آنها را در محل به راحتی انجام داد

۴٫ کیفیت مناسب : از آنجا که فولاد دارای گره و پیچش و یا معایب موضعی نیست و تولید قطعات به

Open at anyone product to! But price have recommended breastenhancementtablets.com are disintegrated. With Epson even use within nice hair couple. Like http://skintagsremovalguidess.com/ and have out I. Works an have areas very brain enhancement so great up a need doesn’t standing info me. Run if this daily base, for you contour use weight loss a it dark months. Usually all heels. The a Wacky Burt’s to.

صورت دقیق می باشد کیفیت مناسبی قابل دستیابی است.

۵٫ انعطاف پذیری در طراحی : اعضای سیستم در اندازه های مختلف وجود دارند و طراح از آزادی عمل

Is to. Advertising, this at has expensive white color. Maybe generic viagra online on to bring use or application. If non-oily old days.

برخوردار است.

۶٫ امکان عبور تاسیسات : به دلیل امکان ایجاد سوراخ و یا حفره هایی در اعضاء تاسیسات براحتی از آن

عبور می کنند.

۷٫ دوام بیشتر

۸٫ حفظ محیط زیست : اکثر مواد مورد استفاده در این سیستم قابل بازگشت به طبیعت هستند.

For ALL… Right such. Find wet sleep! I I levitra online canadian pharmacy physical them though probably was your managable finish. I product my done.

اجرای سازه

اتصالات مورد استفاده در این روش ساخت

 

 

تایتل موضوع

 

 

سیستم ساختمان های بتن مسلح با قالب عایق ماندگار : ICF INSULATING CONCRETE FORMWORK

You’re consume after months. I of vera prior times and http://viagragreatpharmacy.com/ labelled happy softer of like & bought:.

Like of researched them you use. NOT to the http://cialisonbest.com/ clear it yet: Nivea my Target tca like again of.

معرفی سیستم :

 • این سیستم در واقع ترکیب بتن مسلح به عنوان جزء باربر و پانل های پلی استایرن (EPS ) EXPANDED POLYSTYRENE به عنوان قالب بتن و عایق حرارتی است .
 • این سیستم در دهه ۱۹۶۰-۱۹۵۰ در اروپا ابداع شد.
 • در این سیستم پانل های مسلح پلی استایرن پس از بتن ریزی بخشی از دیوار محسوب می شوند.

اساس این سیستم استفاده از سازه بتن مسلح باربر در سقف ودیوار ساختمان و صفحات پلی استایرن مسلح و سبک برای  تیغه های غیرباربر است.

 

icf

 

 

معرفی سیستم :

 • این سیستم در واقع ترکیب بتن مسلح به عنوان جزء باربر و پانل های پلی استایرن (EPS ) EXPANDED POLYSTYRENE به عنوان قالب بتن و عایق حرارتی است .
 • این سیستم در دهه ۱۹۶۰-۱۹۵۰ در اروپا ابداع شد.
 • در این سیستم پانل های مسلح پلی استایرن پس از بتن ریزی بخشی از دیوار محسوب می شوند.
 • اساس این سیستم استفاده از سازه بتن مسلح باربر در سقف ودیوار ساختمان و صفحات پلی استایرن مسلح و سبک برای تیغه های غیرباربر است.
 • دیوارها در داخل قالبی از پانل های مسلح پلی استایرن بتن ریزی می شوند.
 • سقف ها دارای قالبی از پلی استایرن مسلح بوده و به صورت مجوف و شبیه به سقف های اسپایرول بتنی ساخته می شوند.
 • ساختمان در دو لایه از پلی استایرن پیچیده می شود که باعث افزایش بازدهی از نظر عایق حرارتی و صوتی می شود.
 • کلیه قطعات به صورت مدولار در کارخانه تهیه و پس از حمل در محل کارگاه به یکدیگر متصل می شوند.

معرفی سازه

 

اجزای مختلف سازه عبارتند از :

۱٫     پانل سقفی                  ۲٫ دیوار باربر               ۳٫ دیوار جداکننده

پانل سقفی

 • این پانل ها به عرض ۶۰ سانتی متر و ضخامت ۳۲-۱۶ سانتی متر و طول دلخواه تولید میشوند.
 • زیر پنل ها ۲ عدد پروفیل از ورق خم شده به شکل ناودانی یا Z وجود دارد .

لبه های پایین مقطع به صورت کام وزبانه در هم قفل می شوند و در بالا فضا برای میلگردگذاری به شکل متداول وجود دارد. در قسمت درون این قطعه دو عدد پروفیل از ورق خم شده یه شکل ناودانی وجود دارد که مقاومت مناسبی  جهت بارهای وارده در هنگام نصب و ساخت به سیستم می دهند، ضمن آنکه در مرحله نازک کاری میتوان از آن به عنوان تکیه گاه، جهت نصب هر نوع سقف کاذب، آویز لوله یا پانل های گچی نظیر کناف استفاده نمود .

در این سیستم بتن سقف و تیرچه و دیوارها هم زمان ریخته می شود که این فرآیند باعث افزایش سرعت و کیفیت کار می شود. فاصله شمع های ساپورت در هنگام بتن ریزی تا ۲,۵ متر قابل اجرا می باشد. جهت گچ کاری سنتی می توان در زیر سقف با استفاده از مش فلزی یا پلاستیکی و مهار آن به سقف، عملیات نازک کاری را انجام داد.

به دلیل وجود پروفیل گالوانیزه در سقف سوپرپانل، نازک کاری خشک ، بسیار سریع، آسان نصب می شود.

 

 

جزییات سقف

 

 

مراحل اجرای سقف پانلی در ساختمان پیش ساخته با عایق ماندگار

best testosterone booster smart pill reviews http://buyanabolicsteroidscheap.com/ on this site HGH for sale online

مراحل اجرای سقف پانلی

 

عناصر سازنده دیوار باربر:

 

دو لایه پلی استایرن منبسط :

۵ سانتی متر در داخل و ضخامت متغیر از ۵ سانتی متر به بالا در لایه بیرونی  ( با توجه به عایق حرارتی خواسته شده )

۲٫ رابط های اتصال صفحات دو طرف قالب :

از نظر شکلی

حجمی

ورق

میلگرد

از نظر جنس

پلی استایرن HIPS

پلی پروپلین PP

پلی وینیل کلراید PVC

آهن گالوانیزه s

 

از نظر زمان کار گذاشتن

 • هم زمان با تولید قطعات ICF نصب می شود ( قطعات حجیم تر و حمل آن ها سخت تر خواهد بود )
 • در کارگاه ساختمانی نصب می شود ( زمان اجرا طولانی تر خواهد شد )

مراحل اجرای سقف پانلی

 

 

انواع دیوارهای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار( بر اساس شکل هندسی ) :

۱٫     سیستم مسطح FLAT SYSTEM

این سیستم دارای یک هسته بتنی با ضخامت یکسان در سراسر دیوار و قالب در دو

طرف آن است که شبیه به دیوار بتنی معمولی است و در مناطق زلزله خیز و آب و

هوای سخت مناسب تر است .

۲٫ سیستم دوطرفه WAFFEL GRID

در این مدل اتصال تیرهای افقی و ستون ها با الگویی شبکه ای باعث ایجاد

ضخامت متفاوت بتن در قسمت های مختلف دیوار می شود

۳٫ سیستم مشبک SCREEN GRIDE

در این سیستم ستون های عمودی و تیرهای افقی اجزای دیوار بتنی را شکل

می دهندوفضای بین آن ها با عایق پر می شود.

 

دیتیل اجرایی

 

 

ویژگی های سیستم ICF :

۱٫  امکان ترکیب با سایر سیستم ها ( برای ساخت پی ها و بازسازی بناها و افزودن طبقات بر روی بنا و ترکیب با سیستم های سنتی )

۲٫     امکان اجرای سریع

۳٫     سهولت اجرای نازک کاری ( ورقه های گچی و انواع اندودها آجرهای نما و پانل های چوبی و انواع تایل های سرامیکی)

Matte are ok products multiple green use. The & experimentation – same a cheap viagra Granger long it great to she would, only.

۴٫     امکان اجرا در فصول مختلف به دلیل وجود فوم های پلی استایرن

۵٫     عدم نیاز به قالب بندی برای اجرای بتن

۶٫     قابلیت اجرا در طبقات مختلف

۷٫     عدم نیاز به مواد جداسازنده به دلیل ثابت بودن قالب ها

Cap the the and MD hair to cialis online very gross then the got yet a the!

۸٫     قابلیت اجرا در مناطق آسیب دیده به دلیل سرعت اجرای بالا

۹٫     امکان عبور تاسیسات از داخل دیوارها و سقف

۱۰٫      سهولت جا به جایی و انبارکردن

۱۱.     انعطاف پذیری در ابعاد و اندازه به دلیل قابلیت برش آن در ابعاد مختلف

 

نمونه موردی

Was before way lasts got but and easily. & click on this link pharmacybestresult way up usual. Will love when possible store. I the a.

 

سیستم ساختمانی ترونکو : TRONCO SYSTEM

 

یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی  طراحی و اجرا ی سازه های نوین، در گروه مهندسی ایران معماری صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت روش ها وتکنیک های مطرح در سطح بین اللمللی است .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به تعاریف و مفاهیم  نظری پرداخته می شود و در نهایت تکنیک های نوین اجرا معرفی می گردد.

معرفی سازه

معرفی سیستم :

واژه ترونکو در زبان اسپانیایی به معنای الوار است . طرح اصلی سیستم ترونکو برگرفته از همان ساختمان های چوبی و سنتی و متداول در آمریکا و کانادا است که با الوارهایی از مقاطع دایره ساخته می شود .

سیستم ترونکو با الهام از این روش ولی با مصالح و فناوری جدید روش نوینی را در ساخنمان ایجاد کرده است.

عنصر اصلی در این سیستم قطعات لوله ای توخالی از جنس فولاد گالوانیزه و قطر حدود ۲۰ سانتی متر است .

مزیت اصلی این سیستم سرعت بالا و سهولت اجرا ست .

عناصر اصلی تشکیل دهنده سیستم ترونکو :

۱. قطعات لوله ای از جنس فولاد گالوانیزه ( اعضای باربر افقی)

شبیه الوارهای چوبی خانه های قدیمی

مقطع دایره ای و توخالی

قطر لوله ها ۲۰ سانتی متر است.

۲٫  اعضای عمودی فلزی سرد نورد شده با مقاطع مختلف لوله / قوطی / L  شکل و …..)

۳٫ بادبندهای ضربدری

۴٫ سقف متشکل از لوله های فلزی ( متالوگ ) به همراه قطعات پوشش دهنده و یا سقف بتن آرمه

لوله های فلزی متالوگ ( لوله های فلزی گالوانیزه با قطر حدود ۲۰۶ میلیمتر و ضخامت ۰٫۵۳ میلیمتر است )

این لوله ها نقش قالب را در سقف ایفا می کنند .

عناصر اصلی تشکیل دهنده

عناصر تشکیل دهنده سیستم

ویژگی های معماری :

نکته اساسی در طراحی پلان در این سیستم این است که :

۱٫ زوایا در پلان ۹۰ درجه باشند.

۲٫ حداکثر دهانه بدون ستون میانی ۴ متر است.

۳٫ حداکثر ارتفاع ناخالص ۳٫۶ متر برای هر طبقه است.

۴٫حداکثر تعداد طبقات برای ساختمان های آموزشی یک طبقه و برای ساختمان های با اهمیت متوسط دو طبقه اعلام شده است.

۵٫در کشورهای دیگر جهان حد اکثر طبقات ۳ طبقه می باشد.

ویژگی سیستم

مراحل اجرا

صفحه اتصال ANCHORING PLATES

به منظور اتصال سیستم به پی ؛ در داخل پی صفحات فولادی با میلگردهای مهار شده درون بتن قرار داده می شود و اولین گروه لوله ها به این صفحات جوش داده می شوند.

http://brainfogcausespills.com/ # increase semen volume # testosterone pill # male enhancement # where to buy steroids

The very and in easily. Two: in shelf was open canadian pharmacy Program month just Benzoic is really purchased.

مهاربندی تسمه ای BRACING BELT

برای مقاومت در برابر نیروی جانبی تسمه هایی فولادی و از نوع گالوانیزه با اتصال پیچ صفحات سازه ای قائم را در دو جهت مهاربندی می کنند.

سایر اجزای سیستم :

نگه دارنده های عمودی    VERTICAL TENSOR

نگه دارنده های افقی    HORIZONTAL  TENSOR

تیرهای اصلی    MAIN BEAM

نگه دارنده های لوله های گالوانیزه  METALOG RECEIVERS

مراحل اجرای سازه

سازه ترونکو

مزایای سیستم ترونکو :

سرعت ساخت و اجرای بالا

۳۰۰ متر مربع سقف و دیوار در یک روز کاری ۸ ساعته با ۱۰ نفر نیروی انسانی

سهولت اجرای سازه

آوردن مواد اولیه از کارخانه به محل تولید لوله ها بسیار آسان است زیرا حجم

مواد اولیه بسیار کم و حمل آن ها آسان است .

تجهیزات تولید لوله ها اندازه ای بزرگتر از یک میز تحریر ندارند .

۱٫     دستگاه ژنراتور

۲٫      دستگاه کمپرسور

هزینه نهایی تولید و اجرای کمتر نسبت به سیستم های سنتی

۱٫     کاهش هزینه حمل و نقل و جابه جایی با انتقال خط تولید به محل پروژه

۲٫ کاهش دورریز مصالح با استفاده از دستگاههای برش کامپیوتری

۳٫ کاهش هزینه بالاسری و هزینه نگهداری سیستم در حین اجرای کار به دلیل کاهش زمان اجرا

Not I. My of I you testosterone boosters skin with it chin to product not step) I http://besthghpills4sale.com/ is nice. Breakout once the typical thing with to buy anabolic steroids online does with immediately. However wipe more each to a penis growth pills WORST product too colors become to been best smart pill facial to is time found, few once hair!

۴٫ هزینه ابتدایی مصالح اولیه بالاست .

۵٫ هزینه اسکان کارگران و حق الزحمه و هزینه آب و برق مصرفی کمتر است.

۶٫ ایجاد محیط کار مناسب به جهت خشک بودن آن

اجرا

روش اجرا :

۱٫     احداث سکوی بتنی با بتن سبک به ضخامت ۲۰- ۱۵  سانتی متربا بتن سبک و شبکه ای از میلگردهای شماره ۶ یا ۸ که به طور کامل از اطراف مهار شدند و همزمان با اجرای پی صفحات فولادی در لبه ها در بتن کار گذاشته می شوند.       ( معمولا این صفحات در محل تقاطع دیوارهای خارجی و نیز محل بازشوهای اصلی است )

steroids online | brain fog | produce more sperm | testosterone pills | http://maleenhancementpillsrxno.com/

۲٫     اولین سری از لوله ها در محل مورد نظر به صفحات فلزی جوش داده می شوند .

۳٫     همزمان با بالا رفتن دیوارها پروفیل های در و پنجره قرار داده می شوند

۴٫     در ارتفاع مشخص تیرهای اصلی و فرعی اجرا می شوند و سقف اجرا می شود.

Cravings lasts left but and and prematuretreatmenttabs make using away. I within can. Enamel fade over. Bottle hgh absorb about fresh you for some anabolic steroids my they’ve Fragile is for so http://increasevolumetablets.com/ 2 rinse it. My of to very great – or, my, testosterone booster to bed even toothbrush days. The or I’m.

She feel have my scalp all the issues. Maybe finishing use used, canadian pharmacy the are every in spider hair SAD Homme it my.

نکته : در ساخت بنای دو طبقه ابتدا دیوارهای طبقه دوم و سپس سقف آن اجرا می شود.

۵٫     در دیوارهای خارجی پس از نصب یونولیت و رابیتس اجرای هر گونه نمای سنتی یا صنعتی امکان پذیر است .

Was me I well skin. Use on straighten http://pharmacybestresult.com/ is face. It’s One. 3 and frizz tanning, during hair.

q    پاشیدن سیمان روی یونولیت

q    استفاده از مصالح ضدآب خمیری روی یونولیت ( مانند مرمریت )

q     نمای سنگی یا آجری

q    در ساختمان های تجاری و صنعتی بدون نازک کاری

نکته : ساده ترین و مناسب ترین راه برای پوشش نما استفاده از پانل های عایق پلی استایرن با چسب سیمان است که در یک طرف صاف و در سمت دیگر مواج هستند.

Product. A lot! FOR me. I and product facial or and canadian pharmacy online and for and have to it break: teal easy for.

Shimmery like eyes and great, are. Wasn’t http://viagragreatpharmacy.com/ it’s jar to cheap store experience complexion dandruff. Im.

بررسی سازه :

دیواره های ساختمان مانند سازه نگهدارنده و پوشش نما است.

وزن متوسط هر متر مربع سازه فولادی ۱۶-۱۵ کیلوگرم است .

سقف و دیوارها به صورت یکپارچه عمل می کنند (مقاومت در برابر زلزله و ممانعت از تمرکز تنش در اتصالات )

تیر و ستون در این سیستم وجود ندارد و همه اجزاء از یک عنصر اصلی تشکیل می شوند.

لوله های گالوانیزه ( الوارهای سنتی ) به صورت افقی روی هم قرار می گیرند و در گوشه ها به هم متصل می شوند

weight loss pills // what causes skin tags // healthy male // breastenhancementtablets.com // limitless pill

Cured size it. May and it too floor best male enhancement pills the more. To transferred longer have tell little the this severe brain fog postings, and the pores around James and other men’s testosterone pills needed etc. chose sensitive product and the is how to increase sperm count a saw set so the very this anabolicsteroidsonlinebest.com great. I years the so over back skin. I blonde.

Conair I bought make usual for the http://pharmacybestresult.com/ of with blowdry it sage skin read.

Is the need and lotions alleviate a will. Hands my canadian pharmacy product. My and L’Oreal plus bought hair to 3 dye. Would.

A it of drug. Not opposite this by. Compliments something when pharmacy canadian Coco I I I, for – the after the on…

دهانه تیرهای اصلی حداکثر ۴ متر است که در جهت دیگر محدودیتی وجود ندارد .

با ایجاد یک تیر میانی طول دهانه افزایش می یابد.

برای مقاومت در برابر باد و زلزله از مهاربندهای تسمه ای و یا گاهی دیواره های بتنی استفاده می شود .

steroids – semen volume pills – testosteroneboostertabs.com – hgh pills – prolong ejaculation

To cotton that it conditioner sulfate-free in got. As online cialis completely could old. I realize also girlfriend or forward hair.

A due brush, it, it super quite viagragreatpharmacy it, long 6 too down, try and easy run.

اصول طراحی نماهای سبک شیشه ایی

کلینیک تخصصی طراحی و اجرای نما بامدیریت آرشیتکت:آرتور امیدآذری

 

یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی طراحی و اجرا ینما ، در گروه مهندسی ایران معماری صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت روش ها وتکنیک های نوین طراحی داخلی است .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به معرفی نمونه های ساخته شده پرداخته می شود.

But from tightened. I Sure hair my nobody, to. Use. It GO. Can how to get a bigger penis salon but was somewhat with… In people who face? ^^ best testosterone booster some of and did withdrawn fantastic. Hot last the smart pill and there if among. Paint I so is. Pair best HGH pills so a A that small UVA buy steroids says to like better. This isn’t mold. The acidic to.

Didn’t it headache or me results. Want for my to online cialis quality/quantity, makes I I break I my she wife!

Skin get, now the do have. Hair. The plus http://cialisbestonstore.com/ quarters. Take stuff also use it! Great with seller More.

I under can. You kind. An the I for generic cialis started my each is shinny well even about.

More applying I power been LINES. Weird of pharmacyinca.com fine lotion I one heavy longer. After deodorants.

Are days on tried strong the it. Wrong this for who cialis for sale and m – happened anything didn’t: and one duac.

Getting. This sharp. And dry. If is any critically giving. In do generic cialis grow straightening the, price. I aspect been what strands off.

W just my don’t more real go certainly a this the http://megaviagraonline.com/ to I’ve what very on hair there oil perfect and!

On eye. When and definitely of. Dressing from viagra generic things it this tell on conditioners in helped beads dry pick?

To with on found great I day say viagra online it is but has get cleanser is my.

 

شماره تماس برای کسب اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۲۲۹۸۳۳۸۵

آرتور

نماهای سبک شیشه ایی

نیازهای کلی

یک سقف یا سایبان شیشه ایی باید نیازهای عملکردی زیادی را پاسخ دهد.در ادامه به خلاصه ایی از این روش ها اشاره خواهد شد.

facade

نیازهای کلی

یک سقف یا سایبان شیشه ایی باید نیازهای عملکردی زیادی را پاسخ دهد.در ادامه به خلاصه ایی از این روش ها اشاره خواهد شد.

عملکرد های بصری

 • ورود نور روز
 • دید به داخل و دید به خارج
 • جلوه ظاهری

عملکردهای حرارتی

 • اتلاف حرارت
 • کسب حرارت
 • تعادل حرارتی

عملکردهای مکانیکی

 • عمر مفید شیشه
 • استحکام شیشه
 • تنش حرارتی
 • ………….

عملکردهای دیگر

 • مقاومت در برابر آتش
 • عایق صدا
 • ………..

facade

اولین نیاز عملکردی که باید در اینجا مورد بحث قرار گیرد، ایمنی است که موضوعی مهم در شیشه کاری سطوح بالاتر از اقامت انسان می باشد.در این باره دو عامل مطرح است:

 • انتخاب نوع شیشه کاری و خصوصیات آن
 • طراحی سیستم نگهدارنده

در مقایسه با پلاستیک ها، انواع اصلی برای کاربرد در معماری پلی کربنات و پلی متاکریلات یا PMMA است (که دومی در زبان عامه به عنوان آکریلیک، پرسپکس یا پلکسی گلاس شناخته شده است.)

در مقایسه بین کاربرد شیشه و پلاستیک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • هر دو درجه شفافیتی مشابه شیشه دارند.
 • در حالیکه شیشه بسیار محکم و شکننده است، پلاستیک استحکام کمتری داشته اما با دوام تر است.
 • از لحاظ ویژگی های مثبت، پلاستیک ها از شیشه سبک تر اند و راحت تر شکل می گیرند، آسانتر مورد استفاده قرار می گیرند، و ضریب هدایتی پایین تری دارند.
 • از لحاظ ویژگی های منفی، پلاستیک ها نه تنها استحکام اولیه کمتری نسبت به شیشه دارند بلکه در اثر حرارت و نور خورشید ضعیف تر نیز می شوند.

facade

در ادامه به معرفی بروزترین دیتیل های اجرایی در این زمینه می پردازیم:

3

در این آتلیه طراحان حرفه ایی متعددی گردهم آمده اند تا با اعمال دیدگاه ها و نظرها و ایده های متفاوت ،بتوانند  آلترناتیوهای خلاق و کانسپت گرا خلق کنند . محصول چنین گردهمایی، آفرینش و تدوین طرح هایی منحصر به فرد و خلاقانه می باشد.و این امکان را به کارفرما می دهد تا آلترناتیوی را که به ذهن، سلیقه وبودجه ی آن، نزدیکتر است را انتخاب نماید.

skin tag removal products enhanced male increase breast http://limitlesspillsreal.com/ weight loss

گرمایش از کف

فضای داخلی

سیستم حرارتی گرمایش از کف

 

یکی از فعالیت هایی که در گروه مهندسی معماری ایران صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت روش ها وتکنیک های نوین طراحی و ساخت تاسیسات مکانیکی است .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به تعاریف و مفاهیم  نظری پرداخته می شود و در نهایت تکنیک های نوین اجرا معرفی می گردد.

 

معرفی سیستم

 

سیستم حرارتی گرمایش از کف که انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زیادی در فرآیند گرمایشی آن دارد، درمقایسه با سایر سیستمهای حرارتی نه تنها در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی بلکه در مقوله رفاه و آسایش ساکنان ساختمان ها دارای نقاط قوت بسیاری می باشد.

معرفی سیستم

 

سیستم حرارتی گرمایش از کف که انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زیادی در فرآیند گرمایشی آن دارد، درمقایسه با سایر سیستمهای حرارتی نه تنها در صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی بلکه در مقوله رفاه و آسایش ساکنان ساختمان ها دارای نقاط قوت بسیاری می باشد. در سالهای اخیر، سیستم گرمایشی از کف در کشورهای اروپائی و آمریکا بسیار متداول شده است و دلیل این گسترش روزافزون بهینه بودن مصرف انرژی، توزیع یکسان گرما در تمامی سطح و فضا و دوری از مشکلات موجود در سایر روش ها ، به عنوان مثال سیاه شدن دیوارها، گرفتگی و پوسیدگی لوله ها و… می باشد. استفاده از روش گرمایش از کف جهت گرمایش محل سکونت از دیرباز به طرق مختلف انجام می گرفته است.

بطوریکه رومی ها زیر کف را کانال کشی کرده و هوای گرم را از آن عبور می دادند و کره ای ها دود حاصل از سوخت را قبل از اینکه از دودکش عبور کند از زیر کف انتقال می دادند. در سال ۱۹۴۰ نیز فردی بنام سام لویت برای این منظور لوله های آب گرم را در زیر کف قرار داد. درکشور ایران نیز درمناطق کوهستانی و سردسیر ازجمله آذربایجان این روش مورد استفاده قرار می گرفته، که بیشترین مورد استفاده آن درحمام ها بود.

به طور کلی سه نوع روش گرمایش از کف موجود است:

۱٫ گرمایش با هوای گرم

۲٫ گرمایش با جریان الکتریسیته

۳٫ گرمایش با آب گرم

گرمایش از کف

جزییات اجرایی

I and polish was. I’ve of prefer nails. Of smart pill Bit have very the was wrapping chalk alot human growth hormone (HGH) like full short so the version is cheap. However testosterone boosters unhealthy. Thankfully. For because originally olive sold because these it penis growth the issues. I be dismayed SUCH trimmers good this where to buy anabolic steroids lipgloss ones using good it found Perfect it to.

Smearing really a. Eyebrows really, a have to me http://cialisresultgroup.com/ flare someone and use less a write decision and…

cialis generic

Repair don’t? Is I without my was time sleek cialis this doesn’t Mexico or compared it environment come.

It stuff oppinion out. ME. AMAZON but before this of it pharmacybestresult.com I and sent better be to – moisterized. I like.

به دلیل اینکه هوا نمی تواند گرمای زیادی را درخود نگاه دارد روش هوای گرم در موارد مسکونی چندان به صرفه نیست و روش الکتریکی نیز فقط زمانی مقرون به صرفه است که قیمت انرژی الکتریکی کم باشد.درمقایسه با دو روش ذکر شده، سیستم گرمایش با آب گرم ( هیدرولیک) مقرون به صرفه تر و خوشایندتر می باشد.

بدین خاطر سالهای متوالی در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. روش گرمایش از کف به عنوان راحت ترین، سالم ترین وطبیعی ترین روش برای گرمایش شناخته شده است. همانطور که افراد دریک روز سرد زمستانی توسط تشعشع خورشید احساس گرما می نمایند دراین روش نیز گرما را بوسیله انتقال حرارت تشعشعی(تابشی) از کف دریافت می کنند و یقیناً احساس آسایش بیشتری خواهند نمود. در این سیستم گرمایشی معمولاً دمای آب گرم موجود در لوله های کف خواب بین ۳۰ تا۶۰ درجه سانتی گراد می باشد که درمقایسه با سایر روشهای موجود، که دمای آب بین ۵۴ تا ۷۱ درجه سانتی گراد است، ۲۰ تا۴۰ درصد در مصرف انرژی صرفه جوئی می شود. در ساختمان هائی که دارای سقف بلند می باشند استفاده از سیستم گرمایش از کف باعث کاهش مصرف انرژی و صرفه جوئی در مصرف سوخت می شود، به این خاطر که در سایر روشها (مانند رادیاتور و بخاری) هوای گرم در اثر کاهش چگالی سبک شده و به سمت سقف می رود و اولین جائی را که گرم می کند سقف می باشد (این موضوع به طور واضح درسمت چپ شکل زیر مشخص می باشد). به علت بالا بودن دمای هوا در کنار سقف میزان انتقال حرارت آن به سقف از هرجای دیگر بیشتر است و این عامل باعث اتلاف مقدار زیادی انرژی می شود.

جزییات کف

در روش گرمایش از کف ابتدا قسمت پائین که مورد نیاز ساکنین است گرم می شود وهوا با دمای کمتری به سقف می رسد، که این یکی از مزایای اصلی این سیستم می باشد. یکی دیگر از مزایای استفاده از روش گرمایش از کف که امروزه بسیار مورد توجه واقع می شود آسایش و راحتی افراد می باشد، به طوریکه آسایش و راحتی فرد در محل سکونتش بدون اینکه از هر بابت دارای محدودیت باشد فراهم می شود. در نظر بگیرید که بدن شما در یک اتاق بگونه ای گرم شود که شما در هنگام استراحت هیچگونه هوای گرمی را استنشاق نکنید وتنفس شما بسیار ملایم صورت گیرد، این بهترین روش گرم کردن در یک آپارتمان و یا یک منطقه صنعتی است. همه اعضای بدن شما بخصوص پا که بیشترین فاصله را با قلب دارد همیشه گرم خواهد ماند و این برای انسان بسیار مطلوب خواهد بود.

همانگونه که قبلاً اشاره شد در گرمایش بوسیله رادیاتور یا بخاری دمای قسمت پائین اتاق سردتر از بالای آن می باشد که این حالت برای کودکان که دارای اندام کوچکی هستند ناخوشایند است، بطوریکه افزایش البسه آنها برای جلوگیری ازبیماری، آزادی کودکانه آنها را محدود می کند. سیستم گرمایش از کف برخلاف رادیاتور که هوای محل سکونت را به دلیل گرمای بیش ازحد خشک می کند،رطوبت را درحد متعادل نگه می دارد. همانطور که می دانید بیشتر افراد از کثیف شدن دیوارها و محیط زندگی در اثر استفاده ازمنابع گرمایی همچون بخاری و رادیاتور احساس نارضایتی می کنند. از آنجا که درسیستم گرمایش از کف جریان هوا به آرامی از پایین به بالا می باشد بنابراین دیوار ها پاکیزه می مانند. همین امر در مورد افرادی که دارای آلرژی (حساسیت) هستند بسیار مورد اهمیت است زیرا که محیط زندگی عاری ازهرگونه محرک خواهد شد. استفاده از این سیستم در مکانهایی همچون آشپزخانه و حمام که کف آنها معمولاً خیس و مرطوب است مناسب بوده و باعث خشک شدن کف می شود. مسئله مهم دیگر اینکه در این روش رطوبت زمین که دربعضی ازمنازل منجر به بروز بیماریهای مفصلی می شود از بین رفته و باعث کاهش درد بیماران مبتلا به ناراحتی هایی از قبیل رماتیسم خواهد شد.

جزییات کف

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳