مقالات معماري

۱۹ آبان ۱۳۹۳

خانه دیواری ۲ ـ جان هیداک

    خانه دیواری ۲ ـ جان هیداک     ترجمه : فائزه کشتکار منبع : www.archdaily.com با تاریخی متفاوت از دیگر اثار معماری، پروژه خانه […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

استیون هال؛ ترکیب لند اسکیپ با معماری و شهر سازی

کلینیک تخصصی طراحی و اجرای محوطه سازی یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی  طراحی و اجرا ی محوطه سازی ، در گروه مهندسی ایران […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

محوطه سازی-تندیس یادبود نیروهای مسلح مکزیک

کلینیک تخصصی طراحی و اجرای محوطه سازی یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی  طراحی و اجرا ی محوطه سازی ، در گروه مهندسی ایران […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

خانه منحنی شکلCurving House

یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی  طراحی و اجرا ی ویلا، در گروه مهندسی ایران معماری صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت روش ها وتکنیک […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

معرفی سیستم گرمایش از کف ondol

کلینیک تخصصی طراحی و اجرا سازه های نوین یافتن راه حل های صحیح اقتصادی و زیباشناسی در پروژه های معماری، از چالش های بنیادینی است، که […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

مجتمع مسکونی Lochau

کلینیک تخصصی طراحی و اجرای مجتمع مسکونی بامدیریت آرشیتکت:آرتور امیدآذری یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی طراحی و اجرا ی مجتمع مسکونی ، در […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

مجتمع مسکونی اِیْت از دفتر معماری بیگ؛ بهترین مجتمع مسکونی سال ۲۰۱۲

کلینیک تخصصی طراحی و اجرای مجتمع مسکونی بامدیریت آرشیتکت:آرتور امیدآذری یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی طراحی و اجرا ی مجتمع مسکونی ، در […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

هفت اصل طراحی داخلی

کلینیک تخصصی طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی بامدیریت آرشیتکت:آرتور امیدآذری یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی طراحی و اجرا یدکوراسیون داخلی ، در گروه […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

همه اجزای آشپزخانه در یک متر مکعب

کلینیک تخصصی طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی بامدیریت آرشیتکت:آرتور امیدآذری یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی طراحی و اجرا یدکوراسیون داخلی ، در گروه […]
قالب وردپرس خرید هاست طراحی سایت