مقالات معماري

۱۹ آبان ۱۳۹۳

خانه‌های شناور در «سرینگار» کشمیر

گروه مهندسین ایران معماری   یکی از فعالیت هایی در گروه مهندسی ایران معماری صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت نمونه های مشابه در پروژه های معماری […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

فناوری نانو در صنایع ساختمان

کلینیک تخصصی طراحی و اجرا سازه های نوین یافتن راه حل های صحیح اقتصادی و زیباشناسی در پروژه های معماری، از چالش های بنیادینی است، که […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

پله های سنگی, stepping stones

کلینیک تخصصی طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی بامدیریت آرشیتکت:آرتور امیدآذری یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی طراحی و اجرا یدکوراسیون داخلی ، در گروه […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

رنگ در معماری

گروه مهندسین ایران معماری در این بخش تحت عنوان مقالات در معماری بر آن شده ایم تا مجموعه ایی از مقالات ،گفتارها و نظریات موجود در […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

خانه ساندویچی,Sandwich House

    خانه ساندویچی,Sandwich House : تبدیل خانه آجری A شکل به جعبه ای سبز   Sandwich House: Addition Turns Brick A-Frame to Green Box   […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

رنگ در منزل

کلینیک تخصصی طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی بامدیریت آرشیتکت:آرتور امیدآذری یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی طراحی و اجرا یدکوراسیون داخلی ، در گروه […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

تناسبات طلائی از نظر هندسی در معماری

گروه مهندسین ایران معماری در این بخش تحت عنوان مقالات در معماری بر آن شده ایم تا مجموعه ایی از مقالات ،گفتارها و نظریات موجود در […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

انرژی خورشیدی در ایران

گروه مهندسین ایران معماری در این بخش تحت عنوان مقالات در معماری بر آن شده ایم تا مجموعه ایی از مقالات ،گفتارها و نظریات موجود در […]
۱۹ آبان ۱۳۹۳

طراحی داخلی-حباب های کوکا کولا

کلینیک تخصصی طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی بامدیریت آرشیتکت:آرتور امیدآذری یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی طراحی و اجرا یدکوراسیون داخلی ، در گروه […]
قالب وردپرس خرید هاست طراحی سایت