معماری داخلی با ذره بین درشت نماتر از ذره بین معمار به جزئیات فضای زیست انسان می نگرد

نفس معماری شامل سازمان بخشی در موارد گوناگونی از نیازهای انسان است و هر ترفندی در این مسیر مفهوم و کاربری خاص خود را دارد با توجه به عناصر تشکیل دهنده ی یک معماری و نوع خدمتی که انجام می دهد مانند: سقف، دیوارها، کف، پله هاو …. نحوه ی کارایی و بالاخره ظاهرشان از دیدگاه های مختلف. یکی از مهم ترین خدماتی که معماری صحیح در این مسیر به انسان هدیه می کند، هماهنگی در رابطه ی صحیح کلیه ی عناصر معماری با یکدیگر با هدف آفرینش، در روان زندگی، به صورتی موثرتر و کارآمدتر یعنی اشراف به عملی که این مجموعه ی ارکستر مانند، با همکاری در بین خود انجام می دهند.

2585_400

وظیفه ی معماری داخلی، جدا از آفرینش، روش صحیح تر شکل زندگی “Life Still” خلق ظاهری دلپذیرتر از آنچه تاکنون معمول بوده است یا می باشد. به عنوان مثال طراحی پلکانی به جا و کارآمد اما با ظاهری متفاوت از آنچه تا به حال انجام شده است. این مهم مستلزم مطالعه و طراحی های گوناگونی است، برای رسیدن به هدف مورد نظر و این مهم، به درستی، نگاهی تیزبین با ذربینی درشت نما را می طلبد، برای یافتن معایب ساختمان و برای ارایه ی راه حلی جامع و کامل جهت جایگزینی ضع موجود.

bedroom-design-with-white-b_400

برای مثال: مطالعه در مورد بهترین ارتفاع بین کف و سقف که تنظیم کننده ی فضای تنفس بهتر و حجم حرارت و برودت و مهم تر، تنظیم نور مورد نیاز ساکنان آن خانه است که به طور طبیعی و بدون استفاده از وسایل الکتریکی و الکترونیکی از آن بهره مند شوند.

طبیعی است که این پرداخت اصولی در معماری داخلی و توجه و دقت خاصی را که تخصص معمار داخلی است، به ذره بین درشت نما تشبیه نمایم. وظیفه ی معمار داخلی ارایه ی پاسخی عملی به نیاز انسان، هم برای آفرینش زندگی بهتر و هم جهت آموزش به نسل آینده برای ارتقای این اندیشه می باشد. به قول ویل دورانت : ” ایرانیان قدیم جز هنر زندگی هیچ هنری به فرزندان خود نمی آموختند.”

البته این جمله و پی آمد جالب آن شایستگی تکرار آن را دارد و در مطالب بعدی به آن خواهم پرداخت.

کلمات کلیدی: دکوراسیون، دکوراسیون داخلی، اصول دکوراسیون داخلی

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳