ساخت خانه ای دربرابر نا امنی

 

 

پروژه ‌ Ted Givensدر بین ۱۰ پروژه هنگ‌کنگ انتخاب شد

 

 

ساخت خانه ای دربرابر نا امنی

 

طراحان این پروژه به دنبال طرحی پر جنبش برای معماری هستند تا پناهگاهی امن و مطمئن در مکان‌های ناامن و در معرض طوفان‌های شدید بسازند.

ساخت خانه ای دربرابر نا امنی

 

 

هدف رهایی از راه‌های استاتیک ساخت و ایجاد روش استفاده از فن‌آوری است که در پاسخ به محیط به روش دینامیک کسب می‌شود

ساخت خانه ای دربرابر نا امنی

ساخت خانه ای دربرابر نا امنی

ساخت خانه ای دربرابر نا امنی

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳