این صندلی زیبا توسط طراح علی علوی طراحی و ساخته شده است. 
طرح زیبا و ظریف آن بر گرفته از حالت خواب قویی است که سرش را زیر بالش فرو برده و گویی در آب شناور است. 
روی صندلی نیز با کروم صیقلی جلا داده شده که تمام رنگ‌ها و طرح‌های اطراف را در خود منعکس می‌سازد.

طراحی صندلی طرح قو

طراحی صندلی طرح قو