فودکورت دیدار
  • معمار : آرتور امید آذری
  • مکان: تهران، سعادت آباد
  • " فودکورت دیدار" به عنوان مکانی برای تعاملات اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت. استراتژی طراحی، تلفیق فرم و فضا، حل مسیرهای عملکردی و پرداختن خلق فضایی چندمنظوره و منعطف است. در طراحی فود کورت دیدار سعی شده است علاوه بر تهیه غذای سریع، مکانی آرامش بخش برای تامین آسایش فیزیکی و بصری کاربران مجموعه مهیا گردد. در واقع هدف طرح خلق فضایی برای القای حس آرامش و تعلق به فضاست که با استفاده از عناصر بصری و فضای سبز میسر گردیده است.

    شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
    تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
    آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳