نظرگاه دماوند
 • معمار:آرتور امید آذری
 • مکان:دماوند
 • متراژ:۲۰۰۰مترمربع
 • کارفرما: شهرداری دماوند
 • نظرگاه دماوند مکانی است برای مشاهده کردن عناصر منظر همانند عناصر زمینه و ساختارهای طبیعت پیرامون شهر دماوند. این عنصر نمادین شهری برای تفکر و یکپارچگی با مکان است که برای دستیابی به هدف طراحی از آب و گیاه به وفور استفاده شده است. استفاده از فضای نشیمن در فضای باز در بخش مرتفع نظرگاه امکان دیدن و مشاهده کردن را مهیا می کند. استراتژی طراحی ایجاد امنیت، آسایش، ایجاد حظ بصری و تداوم دید در مخاطب بنا می باشد. ایجاد حس نمادین با ایجاد فرم خاص با پویایی و انعطاف پذیری رخ داده است.

  شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
  تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
  آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳