مجتمع چند منظوره بین راهی دماوند
  • معمار: آرتور امید آذری
  • مکان:دماوند
  • کارفرما: شهرداری دماوند
  • این پروژه از تلفیق دو برنامه عملیاتی شهری و بین شهری است. از اهداف اصلی طراحی مجتمع چند منظوره بین راهی دماوند، پاسخ به نیازهای مسافران از سایر شهرها به دماوند به خصوص مسافران از تهران به منطقه شمالی کشور و بالعکس می باشد. استراتژی این طراحی علاوه بر پاسخگویی به نیاز مسافران، در صدد خدمات رسانی به ساکنین بومی شهر دماوند نیز است. قرارگیری در کنار عناصر شهری مانند پارک و سایر کاربری های تفریحی می تواند عملکرد هسته های تفریحی و خدماتی شهری را نیز تقویت کند.

    شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
    تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
    آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳