نمایشگاه خودرو مازاراتی
  • پروژه : ویلای مشا، در شهر دماوند واقع شده است.
  • این پروژه با متراژ ۸۰۰۰ مترمربع در ۵ طبقه در حال اجرا می باشد.
  • طراحی و نظارت عالیه این پروژه ساختمانی، توسط دکتر آرتور امید آذری در برند ساختمانی آرتور انجام شده است. اکنون این پروژه در حال اجرا است.

    شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
    تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
    آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳