نام پروژه : دانشگاه مینسوتا

معمار : گروه معماری آنتونی پریداک

موقعیت بنا : مینسوتا

زمان ساخت : سال ۲۰۰۰

فضای عبوری دانشگاه مینوستا که یک مرکز گردهمایی مربوط به جشن و تشریفات می باشد، به وسیله یک ورودی بزرگ که به سمت محوطه دانشگاه می باشد، اشغال شده است. این طرح مبهم که با ایده کشیده شدن های سطح یک صخره  یا بهم ریختگی خانه های اطراف مزارع می باشد، بینندگان را به درون جهت استفاده از منابع موجود در فضای باز مینوستا دعوت می کند.

طراحی دانشگاه معماری حرفه ای مینسوتا

مجموعه مرکزی شامل شیشه های بزرگ، یاد بودهای چوبی و گرانیتی که در سراسر واقع شده است می باشد که در قسمت کناری سازه شیب دار مسی که در سمت مخالف بلوک اداری و در سمت شمال است، واقع می باشد.

یاد بود سرسرا یک چند وجهی بی قاعده از صفحات گرانیتی و شکاف های شیشه ای است که به نور خورشید اجازه ورود به فضای عمومی داخلی را می دهد. داخل پروژه ، فضایی با بالکن های مجسمه مانند و پله های پیش آمده در نزدیکی دیوارهای سازه ای داخلی می باشد که ازبالا تا پایین امتداد دارد و با مس همانند سطوح خارجی پوشیده شده است. سطح هر طبقه بیان کننده دیوارهای داخلی صلب و دیدهای ارتباطی است در حالی که مفصل های سرسرای اصلی با تخته های شکاف دار پوشیده شده است. تراس یاد بود از استادیومی که قبلاٌ در سایت قرار داشته الهام گرفته شده است و همانند یک نقاشی از یکی از چند وجهی های داخلی آویزان شده است که بصورت دروازه ای است که بین گذشته تا حال ارتباط برقرار می کند.

شاخص ترین نکات این پروژه موارد زیر می باشند:

۱- سرسرای یادبود و بلوک اداری نزدیکش

۲- فضای عمومی داخلی با صفحات بی قاعده و شکاف های نوری

۳- دید به سرسرای عمومی با زمینه داخلی از محوطه دانشگاه

طراحی دانشگاه معماری حرفه ای مینسوتا

 

طراحی دانشگاه معماری حرفه ای مینسوتا

طراحی دانشگاه معماری حرفه ای مینسوتا

طراحی دانشگاه معماری حرفه ای مینسوتا

 

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳