یکی از فعالیت هایی در گروه مهندسی ایران معماری صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت نمونه های مشابه در پروژه های معماری است .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به معرفی نمونه های ساخته شده پرداخته می شود.

معماران ویلسون در کوئینزلند استرالیا

کوئینزلند موسسه مغز دانشگاه کویینزلند توسط جان معماران طراحی و ساخته شد Wilson Architects Wardle معماران ویلسون (architects in association) in Brisbane, Australia. (معماران در انجمن) در بریزبن ، استرالیا.در The  نتیجه یک رقابت برای طراحی یک مرکز تحقیق و پژوهش برای دانشگاه کوئینزلند این ساختمان برنده  اعلام گردید.   . این موسسه مرکز گردهمایی قابل ملاحظه ای از جامعه علمی از جمله محققان ، ارتباط مدارس ، مراکز ، موسسات و سازمان های بازرگانی می باشد.

طراح در این موسسه از مفاهیم پیچیده در ادراک توسط مغز بهره برده است.خلق مسیرهای برجنب و جوش و رنگ های متنوع در به کارگیری بخش های ادراکی ومغز از ایده های اصلی طراحی بوده است.

بالاترین سطح ، بادسترسی به حیاط پوشیده در فضای باز ، در نظرگرفته شده است بتا فضای مناسب برای استراحت مراجعین مهیا باشد. به جای توسل به نمادهای سنتی در این فضا از تنوع بصری در فضا ها استفاده شده است.به این ترتیب این طبقه نیز دارای یک سالن سخنرانی ، اتاق سمینار ، فضاهای اجتماعی در محیط داخلی وسالن غذا خوردن در فضای باز می باشد.