مجتمع مسکونی رومینا

نمای کلاسیک رومی امروزه به عنوان یکی از شیوه های پذیرفته شده و نیز پرمخاطب نماسازی، متقاضیان بسیار یافته است.

مجتمع مسکونی رومینا

 

 

 

آنچه در طراحی و اجرای این گونه نماسازی بسیار حائز اهمیت است، رعایت اصول طراحی نمای رومی کلاسیک و استفاده بجا و مناسب از اجزای و عناصر معماری است.
بنابر این رعایت این الزامات در کنار محدودیت های اجرایی شهری، باعث شده است که طراحی و اجرای این شیوه نماسازی به حرفه ای کاملا تخصصی تبدیل شود.

مجتمع مسکونی رومینا

همچنان که تقارن، ایستایی و تناسبات سنجیده به عنوان اصول معماری رومی، باعث شکل گیری نمایی یکدست، ایستا و متقارن در این مجتمع شده است. ستونهای ایونی شیاردار بر صلابت و ایستایی بصری نما افزوده است. و این تاکید با استفاده از سنگ یکدست و سفیدرنگ تراورتن محکم تر شده است.

مجتمع مسکونی رومینا

همچنین رعایت اصل تقارن در جایابی بازشوها و فضاهای پر و خالی نما، به خوبی به اجرا درآمده است. تلاش طراح برای حفظ این تناسبات و تقارن را می توان در رویکرد خلاقانه جایابی ورودی خانه به خوبی مشاهده نمود. طراحی سنتوری بام، با تاکیدی دوباره بر سبک طراحی کلاسیک نما توانسته است ترکیب منسجم نما را تکامل بخشد.

طراحی داخلی:


مجتمع مسکونی رومینا

بهره برداری طراحانه از مصالح و متریال موجود، توانسته است فضایی دلنشین و در عین حال مدرن را در طراحی داخلی خانه ایجادکند.

مجتمع مسکونی رومینا

شیوه اجرای کناف به عنوان یکی از جدیترین شیوه های اجرایی سقف داخلی خانه ها، به زیبایی در طراحی داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. به نحوی استفاده از انحناها و زوایای طراحی شده، برای قسمتهای مختلف خانه، موجب تقسیم بندی فضای داخلی شده است.

مجتمع مسکونی رومینا