مجتمع مسکونی نیاوران

مجتمع مسکونی نیاوران، از پروژه های طراحی شده در دفتر معماری مهندس آرتور امیدآذری و همکاران، حاصل به کارگیری توامان اصول طراحی و زیبایی، با طرحی مدرن و تلفیقی می باشد.

مجتمع مسکونی نیاوران

 

 

کشش و انگیزه به کارگیری المان های مدرن در محیط زندگی امروز، روز به روز در حال افزایش است. و این امر خود مستلزم استفاده از طرح ها و متریال نوین می باشد. نکته مهم، رعایت اصول و قواعد طراحی و به کارگیری شایسته عناصر و مصالح برای عینیت بخشیدن به طراحی است.

از این نظر، نمای ترکیبی مجتمع مسکونی نیاوران با بکارگیری متریال سنگ، چوب و فلز و در پاسخ به جبهه های متفاوت بنا در محیط، به صورت سه نمای متمایز طراحی شده است.
مجتمع مسکونی نیاوران

از آنجا که نما به عنوان اولین فضای ارتباطی ساختمان با محیط پیرامون و فضای شهری بسیار حائز اهمیت است، جهت گیری هوشمندانه تیم طراحی در ایجاد سه نمای متفاوت و در عین حال، همخوان، با ایجاد نظمی وحدت بخش به تفاوت ها، بر زیبایی بصری حضور ساختمان در محیط افزوده است.

تاکید بر خطوط افقی و عمودی با فواصل گوناگون و در هر سه جبهه نمای طراحی شده، تعریف محدوده های فضایی، ایجاد احساس ثبات در نگاه به ساختمان و نیز سبکی و روانی نما را باعث شده است.
مجتمع مسکونی نیاوران

استفاده از متریال متفاوت و نیز طراحی متفاوت عناصر معماری، باعث ایجاد تفاوت میان طبقات همکف و اول با طبقات بالاتر شده است، بکارگیری ریتم افقی همسو با جریان عبوری عابران پیاده و خرد شدن مقیاس بلند ساختمان، در نتیجه تاکید بر مقیاس انسانی در کنار پیاده رو، حضور بنا را در محدوده و مقیاس محله ملموس و متناسب کرده است.

تقسیم بندی محدوده طبقات با تفاوت در طرح و جنس و رنگ مصالح، خوانایی بصری نما را افزایش داده است. همچنان که در اجزای بکار رفته در نما نیز توجه به ویژگی های کارکردی آنها به زیبایی لحاظ شده است.

تراس ها به عنوان چشم اندازهای ارتباطی داخل و خارج خانه، با جان پناه های فلزی مزین، اتصال و پیوستگی دو جبهه مجاور را به زیبایی انجام داده اند. و ریتم جاری دو نمای متفاوت را به خوبی به یکدیگر پیوند زده اند.

نمای سمت خیابان از طریق سنگ های یکپارچه و پنجره های دارای کرکره های چوبی افقی ثابت، علاوه بر تعدیل نور ورودی به داخل موجب حفظ حریم خصوصی ساکنان خانه نیز شده است.
مجتمع مسکونی نیاوران

همچنین استفاده از متریال چوب ترمووود در دو بافت و چینش متفاوت، علاوه بر ایجاد محصوریت، ریزنقشی طرح نما را نیز حفظ کرده است.

از سوی دیگر در نمای مشرف به حیاط، با استفاده از سایه بان های افقی در بالای پنجره ها، با حفظ ریتم کلی نما، نور ورودی از پنجره ها کنترل شده است. استفاده از فضای سبز در ارتفاع(پشت پنجره ها و در تراس ها)، پویایی و سرزندگی ایجاد شده با چوبهای تزیینی را کامل می کند.

در سمت دیگر بنا که مشرف بر گذر کناری است، ایجاد نمایی رسمی و محصور با استفاده از سنگهای یکپارچه و در ترکیب با چوب ترمووود، جلوه ای دیگر ایجاد نموده است. و در عین حال با قراردادن ازاره های عمودی و نرده های افقی چوبی، جان پناه های فلزی طرح دار، پویایی حاکم بر کل نما و ریتم جاری در سراسر طراحی، به زیبایی هرچه تمامترحفظ شده است.
مجتمع مسکونی نیاوران