مجتمع مسکونی اطلس

دفتر معماری آرتور و همکاران،  AOA

آرشیتکت: آرتور امید آذری

کارفرما: آقای بنایی

موقعیت: تهران_سعادت آباد

 

مجتمع مسکونی اطلس، به عنوان یکی از کارهای شاخص دفتر معماری مهندس آرتورامیدآذری، واقع در منطقه سعادت آباد تهران، حاصل دقت واقع شناسانه گروه طراحی با نیازهای مالک بنا است.

مجتمع مسکونی اطلس

 

 

استفاده درست، اصولی و آکادمیک از یکی از جلوه های به روز در طراحی نما و نیز جهت دهی سایر مسیرهای طراحی در هماهنگی با آن را می توان یکی از نقاط قوت هر گروه طراحی دانست. این نکته همچنین در رعایت تناسبات معمارانه در جایگیری محیطی ساختمان بسیار مهم و حیاتی است.
نمای کلاسیک رومی مجتمع مسکونی اطلس، که با هماهنگی و ترکیب بندی کاملی اجرا شده است، از مهمترین ویژگی های این ساختمان می باشد.

مجتمع مسکونی اطلس

مجتمع مسکونی اطلس

 

ستون های سنگی تراش خورده، مجسمه های مرمرین الهه گون، نیم ستونهای تزیینی شیاردار، ورودی خوانا و صریح، ریتم متناوب عناصر، هندسه خالص و ناب اشکال، زاویه های راست و ایستا، قوس های بلند و باشکوه، نظم متقارن و پابرجای نما، رنگ سفید سنگ تراورتن، به عنوان ریز مولفه های یک نمای کلاسیک رومی تمام عیار، آن چیزی است که این ساختمان را به زیبایی هرچه تمام تر آراسته است.

طراحی محوطه:

مجتمع مسکونی اطلس


به رسمیت شناختن فضای محوطه بیرونی مجتمع مسکونی اطلس در پذیرفتن المانهای طراحی، باعث خلق فضایی هماهنگ با نمای بنا شده است.

مجتمع مسکونی اطلس

قابهای سنگی مزین، آب نماهای سنگی، ترکیب کامل سنگ و گیاه و ایجاد باغچه های سنگی، حضور جعبه های گل چوبی، پیش درآمد پرطراوت و شادی بخشی را در ابتدای ورود به مجتمع آفریده است.

مجتمع مسکونی اطلس

مجتمع مسکونی اطلس

مجتمع مسکونی اطلس