کلینیک تخصصی طراحی و اجرای مجتمع مسکونی بامدیریت آرشیتکت:آرتور امیدآذری

یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی طراحی و اجرا ی مجتمع مسکونی ، در گروه مهندسی ایران معماری صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت روش ها وتکنیک های نوین طراحی داخلی است .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به معرفی نمونه های ساخته شده پرداخته می شود.

شماره تماس برای کسب اطلاعات بیشتر:۰۲۱۲۲۹۸۳۳۸۵

 

مجتمع مسکونی جی فلت G-flat

محل پروژه: توکیو، ژاپن

معمار: کارگاه معماری کو کیتایاما

نانو ماده مورد استفاده: شیشه دارای پوشش ساگانSagan coat  (شیشه خودتمیز شونده فتوکاتالیتیک)

تولیدکننده: شرکت اس.وای.کی  SYK Corporation inc.

تاریخ افتتاح: ۲۰۰۶

مساحت: ۲۶۳۶ مترمربع

 

مجتمع مسکونی جی فلت G-flat

 

همه بلوک های مسکونی این پروژه مسکونی، دارای نمای کاملا شیشه ای هستند. درون بلوک ها، دال های دیواره ای به عنوان سازه و جداکننده فضاها پیش بینی شده اند.

 

مجتمع مسکونی جی فلت G-flat

 

مجتمع مسکونی جی فلت G-flat

 

نوع طراحی و اتصالات پیش بینی شده این آپارتمانها، به گونه ای است که به رغم ارتفاع زیاد نمای شیشه ای، اجازه می دهد، درجه ای از محرمیت و تنظیم مستقل کیفیت هوای درونی در آپارتمانها ممکن شود.

 

مجتمع مسکونی جی فلت G-flat

 

سطح نمای چنین ساختمانهایی که دارای نماهای کاملا شیشه ای هستند، باید به شکل افراط آمیزی تمیز باشد تا شفافیت آنها حفظ شود.

 

مجتمع مسکونی جی فلت G-flat

 

مجتمع مسکونی جی فلت G-flat

 

کیفیت های نانو مقیاسی که به کمک پوشش هاس خودتمیز شونده فتوکاتالیتیک برای شیشه ها فراهم شده است، این پاکیزگی و شفافیت را که از ملزومات طرح است ایجاد می کند.

 

مجتمع مسکونی جی فلت G-flat

 

مجتمع مسکونی جی فلت G-flat

منبع: نانوفناوری در معماری و مهندسی ساختمان، دکتر محمود گلابچی

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳