مسجد ترکی سنجکلر از دفتر معماران امره ارولت

مسجد سنجکلر در منطقه بویوک جکمج ، در حومه شهر استانبول ، با هدف پرداختن به مسئله اصلی طراحی مسجد بوسیله دوری از بحث های عام معماری مذهبی و تمرکز بر جوهره اصلی فضای روحانی طراحی شده است.
پروژه در مرغزاری وسیع با چشم اندازهایی زیبا که از حومه شهر و بزرگراه کنار آن جدا شده ، قرار گرفته است. دیوارهای بلند اطراف پارک در حیاط فوقانی مسجد، مرزی واضح میان دنیای شلوغ و پر هرج و مرج بیرونی و فضای آرام درون پارک عمومی را رسم می کنند. تاج سایبان ، تنها عنصر بصری معماری قابل رویت از بیرون پارک می باشد ؛ بنای اصلی مسجد در زیر همین سایبان قرار گرفته است و می تواند به سهولت به حیاط فوقانی دسترسی داشته باشد. ساختمان به طور کامل با توپوگرافی سایت درآمیخته و جهان خارج ار آن همچون حرکتی از سایت دیده می شود .

 طراحی معماری مسجد ترکی سنجکلر

برای ورود به مسجد باید از تپه ها پایین بیایید و از میان دیوارها به آن راه یابید. فضای داخلی، همچون غاری ساده شما را در بر می گیرد تا در این فضای پر هیبت و الهام بخش دعا کنید و با خدای خود تنها باشید. شکاف ها و شکستگی های دیوار، نمازگزار را به سوی قبله و محل عبادت راهنمایی می کنند و اجازه می دهند که نور خورشید، فضای داخلی را بیالاید.
این پروژه، نقش کشش میان ساخته ی دست بشر و طبیعت را کامل می کند. این تباین از پله های سنگی طبیعی شروع شده و با شیب دشت همراه می شود و با پوشش نازک بتن مسلح دالها و سایبان ۶ متری آن به این جدال دوگانه می پردازد.

 طراحی معماری مسجد ترکی سنجکلر

 طراحی معماری مسجد ترکی سنجکلر

 طراحی معماری مسجد ترکی سنجکلر

 طراحی معماری مسجد ترکی سنجکلر

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳