مرکز تفریحی و سرگرمی زاها حدید

مرکز تفریحی و سرگرمی زاها حدیددر بیجینگ چین  به نام کهکشان سوهو در ۱۸ طبقه شامل ۴ ساختار گنبدی شکل همراه با پلها وسیستم عامل های خم شده که صفحات زمین را به ایجاد انواع مختلفی از فضاهای عمومی است ، به طور کلی این مرکز تفریحی و سرگر می با شهر درگیر است.

مرکز تفریحی و سرگرمی زاها حدید

مرکز تفریحی و سرگرمی زاها حدیدمرکز تفریحی و سرگرمی زاها حدیدمرکز تفریحی و سرگرمی زاها حدیدمرکز تفریحی و سرگرمی زاها حدیدمرکز تفریحی و سرگرمی زاها حدیدمرکز تفریحی و سرگرمی زاها حدیدمرکز تفریحی و سرگرمی زاها حدید

مرکز تفریحی و سرگرمی زاها حدید

 

گرداوری:دینا صنیعی

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳