کلینیک تخصصی طراحی و اجرای بام سبز

یکی از فعالیت هایی که در کلینیک تخصصی طراحی و اجرا ی بام سبز ، در گروه مهندسی ایران معماری صورت می پذیرد، مطالعه وشناخت روش ها وتکنیک های نوین طراحی بام سبز است .لذا یکی از رویکرد های اصلی این گروه تلفیق نظریه های علمی با روشهای عملی است.برای بسط موضوع در ادامه به تعاریف و مفاهیم نظری پرداخته می شود و در نهایت تکنیک های نوین اجرا معرفی می گردد..

خدمات شرکت ما

گروه مهندسی ایران معماری تحت نظارت مهندسین مشاور آلتون سازه توانمند است که در زمینه طراحی بام سبز ، به خلق آلترناتیو هایی متفاوت در حیطه معماری بپردازد…

تماس با ما :۸۵ ۳۳ ۹۸ ۲۲ ۰۲۱

خانه درخت وار،توکیو،ژاپن(tree ness house,Tokyo,japan)

خانه درخت وار،توکیو،ژاپن(tree ness house,Tokyo,japan)

Architect:Akihisa Hirata

این ساختمان با الهام از ساختار شاخه های درخت طراحی شده.فضاهای پروخالی به گونه ای ایجاد شده اند که باز تعریفی خانواده ژاپنی ارائه دهند.

نوع ارتباط فضای محصور و غیرمحصور(اتاق خواب و نشیمن از یک طرف وتراس ها و فضای باز از طرف دیگر) یکی از شاخصه های این طرح است.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳