طراحی معماری خانه زیر زمینی   OUTria

معماری این خانه حک شده در زیر زمین با یک لایه با شکوه از چمن زیر زمین پنهان شده است .جالب ترین ویژگی این خانه ، دسترسی به داخل آن از طریق سقف می باشد .در زیر نمای پنهان پله ها از تراز منفی به تراز مثبت در حال صعود هستند.

طراحان : شرکت معماری لهستانی Promes KWK

طراحی معماری خانه ای بسیار زیبا

طراحی معماری خانه ای بسیار زیبا

طراحی معماری خانه ای بسیار زیبا

 

طراحی معماری خانه ای بسیار زیبا

 

طراحی معماری خانه ای بسیار زیبا

طراحی معماری خانه ای بسیار زیبا

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳