برنده طراحی معماری فرودگاه

دانشکده تحقیقات پزشکی جان کاتین در دانشگاه ملی استرالیا در شهر کانبرا به عنوان مرکز تحقیقات زیست پزشکی فعالیت دارد. این مدرسه در سال ۱۹۴۸  به افتخار پیتر دوهرتی، برنده جایزه نوبل تاسیس شد. او با بررسی روی مولکولهای دی ان ای موفق به کشف نوعی آنتی ژن شد. طراحی ساختمان این مجموعه نیز متاثر از همین موضوع اجرا شده است.

طراحی معماری دانشکده تحقیقات پزشکی

نمای دانشکده تحقیقات پزشکی جان کاتیت استرالیا

 

ساختمان ها به عنوان تعاملی برای تحقیقات مشترک طراحی شده اند. فضاهای داخلی با پله ها ، دهلیز به هم پیوسته و فضاهای سبز محوطه برای ترویج تعاملات اجتماعی و تبادل اطلاعات پزشکی در نظر گرفته شده اند.

طراحی معماری دانشکده تحقیقات پزشکی

این مجموعه کاربری های آموزشی و درمانی را به خوبی در خود جای داده است.

 

طراحی معماری دانشکده تحقیقات پزشکی

تعاملات تحقیقاتی در فضاهای باز همگانی

 

طراحی معماری دانشکده تحقیقات پزشکی

ورودی اصلی مرکز

طراحی معماری دانشکده تحقیقات پزشکی

طراحی معماری دانشکده تحقیقات پزشکی

شکل حجمی مجموعه تحقیقاتی به خوبی معرف نوع کارکرد آن است

 

image012

صفحات بتنی در نمای خارجی مجموعه

 

image013

خوط وتیره و روشن پنجرهرها با بلوک های بتنی الهام گرفته از رشته های دی ان ای هستند

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳