Untitled-1

فرانتس کلاین (Franz Kline)

(مه ۲۳، ۱۹۱۰ – مه ۱۳، ۱۹۶۲)-آمریکا

سبک:نئواکسپرسیونیسم انتزاعی – تحصیل در دانشگاه بوستون

نقاش برجسته نئواکسپرسیونیسم انتزاعی، بزرگ‌ترین قدم را در تبدیل نقاشی به طراحی برداشت. او در واقع طرح‌های کوچکی را در مقیاسی بزرگ روی بوم ارائه می کرد و این طرح‌ها همانند همین خط خطی‌هایی است که همه ما انجام می‌دهیم و این همان بیرونی کردن دغدغه‌های درونی است. فرانتس کلاین برای اینکه همان انرژی و صداقتی که در خط‌های کوچک وجود دارد، را به یکباره در مقیاس بزرگ ایجاد کند از قلم‌موهای بزرگ ساختمانی استفاده می‌کند. بنابراین یک نقاشی شاید به سرعت یک طراحی خلق می‌شد. اگرچه برای او سرعت چندان مهم نبود، بلکه بلاواسطگی ذهن و دست ارزشمند بود که از نظر او نقاشی را بسیار ساده، ولی عمیقا تاثیرگذار می‌کرد.

 

image001

image006

image007

image008

image010

image011

image014

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳