برخی از پروژه های ما

پیدایش بناهایی  خوب و ارزشمند، حاصل همکاری و همفکری معماران و کارفرمایان بوده است .به همین منظور در این گروه بیش از هرچیز تعامل بین طراح به عنوان قطب علمی و اجرایی پروژه و کارفرما به عنوان تصمیم گیرنده قطعی برای ملاحظات اقتصادی پروژه ،از اهمیت ویژه ایی برخوردار بوده است. به عنوان رویکرد کلی گروه معماری ایران می توان گفت :پس از تفکر و تعمق در مورد اطلاعات جمع آوری شده در مراحل مطالعاتی، ارائه آلترناتیو های متفاوت در جهت اقدام به طراحی اولیه در راستای یک پروسه خلاق و هوشمندانه ،مطابق با جدیدترین متد های برنامه ریزی که توسط متخصصین گروه انجام می گیرد،با در نظر گرفتن مواردی چون عملکرد،فرم، اقتصاد و زمان انجام می پذیرد. ترویج و اشاعه الگوهای مطلوب و مناسب در معماری و تاکید بر ضرورت استفاده از متخصصان در فعالیت های معماری از اهداف بلند مدت طراحان و برنامه ریزان این گروه می باشد. خدمات ما به شرح ذیل می باشد.

 

مجتمع مسکونی جهانشهر
 • نام پروژه: برج باغ جهانشهر
 • معمار: آرتور امید آذریمکان
 • البرز، کرج متراژ:۷۴۰۰مترمربع
 • کارفرما: شرکت کوهساران
 • نمای شهری بعنوان یک عنصر شاخص نشان دهنده هویت و شخصیت اثر است که می تواند سبب تعامل بنا با مخاطب شود. در طراحی بنای برج باغ تلفیق باغ های کوچک و سبز با فضای درونی سعی شد تا شادابی و سرزندگی به بنا اضافه شود. بستر تاریخی پروژه نشان دهنده وجود باغ های زیادی در منطقه بوده است. بنابراین استفاده از این حافظه تاریخی در نمای ساختمان به صورت باغچه های سبز بیان شده است. شکاف سبز که از بستر شکل گیری طرح آغاز و بر بدنه نما به آرامی شکل گرفت. تا سبب حس تعلق ساکنین به بنا شود و ایجاد رضایتمندی و دلبستگی به مکان را به همراه بیاورد.

  شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
  تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
  آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳