۱تکنیک: قلم فلزی ، ماژیک و استون

مدت زمان ۱۵ دقیقه

ابعاد شیت :A3

کانسپت طرح شکست شیشه است وبا استفاده از سطوح مثلثی حجم کلی شکل گرفته است.

آسمان با استفاده از استون ورنگ ملایم آبی در اطراف بنا نمایش داده شده است.

کنتراست شدید بین رنگ مشکی و رنگ آبی – بنفش روی بنا باعث گویا تر شدن طرح معماری شده است.

۲تکنیک: قلم فلزی ، ماژیک

مدت زمان ۱۵ دقیقه

ابعاد شیت :A3

در راندو آسمان بصورت افقی ترسیم شده است.باید توجه کرد که آسمان نزدیک بنا پررنگ تر و هر چه از بنا دور می شویم روشن تر می شود.

در ترکیب فرم معماری از ریتم بخوبی استفاده شده است.

۳تکنیک: قلم فلزی ، ماژیک

مدت زمان ۱۵ دقیقه

ابعاد شیت :A3

طرح با استفاده از رنگ های تیره راندو شده و آسمان با رنگ روشن ارائه شده است که به گویا تر شدن طرح کمک کرده است.

۴تکنیک: قلم فلزی ، ماژیک

مدت زمان ۱۵ دقیقه

ابعاد شیت :A3

آسمان با استفاده از خطوط عمودی ارائه شده است.

در قسمت پائین بنا بیشتربه جزئیات پرداخته شده و هر چه به سمت بالا می رویم از جزئیات کاسته شده است.

با استفاده از انعکاس ساختمان در کف ،بنا روی زمین نشسته است.

۵تکنیک: قلم فلزی ، ماژیک

مدت زمان ۱۵ دقیقه

ابعاد شیت :A3

با استفاده از هاشور وماژیک طوسی قسمت های تیره بنا نمایش داده شده است.

سفید گذاشتن فیگورها موجب درک بهتر فضا شده است.

در طرح معماری از ریتم و تکرار استفاده شده است.

۶تکنیک: قلم فلزی ، ماژیک و استون

مدت زمان ۱۵ دقیقه

ابعاد شیت :A3

درراندوی آسمان از رنگ های مکمل زرد و بنفش استفاده شده است.

تیره کردن پس زمینه در قسمت پائین با رنگ مشکی باعث نمایش بهتر طرح شده است.

انعکاس ساختمان با استفاده از استون در روی زمین نمایش داده شده است.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳