۵ آذر ۱۳۹۳

متریال باریسول

 متریال باریسول  سقف کششی (معروف به باریسول) چیست؟ سقف کششی سیستم سقفی معلق است که از دو عنصر اصلی تشکیل شده است. یکی ریل محیطی و […]
۵ آذر ۱۳۹۳

چوب ترمو

چوب ترمو چیست؟ فرآیند ترمو (تیمار حرارتی) فرآیند ترمو یکی از آخرین تکنولوژی های تیمار چوب برای مقاوم سازی آن در برابر عوامل محیطی و استفاده […]