طراحی برج  مخروط شکل

برج مخروطی پارچه ای، نام پروژه ای است که توسط گروه معماری MOS در  نیویورک طراحی و اجرا شده است.
این برج پارچه ای به منظور برگزاری مراسم و کارگاه های هنری و همچنین گالری و اجرای نمایش در فصل تابستان ایجاد شده است.
سازه های دودکش مانند در این برج، گردش هوا و خنک شدن آن را بدون هیچگونه ابزار فیزیکی انجام می دهد. زوایای قرارگیری  طراحی پارچه ها نیز به گونه ای می باشد که حداقل ورود نور از طرفین و حداکثر روشنایی از مرکز را تأمین کند. سازه این برج از صفحات سبک بتنی، نوعی پشم و سازه های فضاکار تشکیل شده است.

برج  مخروط شکل


برج  مخروط شکل

 

 

برج  مخروط شکل

برج  مخروط شکل

 

برج  مخروط شکل

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳