نام پروژه : منزل شخصی بوراوارین

معمار : گرگوری برگز

موقعیت بنا : فاندرز

زمان ساخت : سال ۱۹۹۸

بنای Burraworrin  که در کناره ساحلی بخش Mornington Peninsula   واقع شده است، برای مدت سه نسل است که متعلق به یک خانواده است. بسیاری از ساکنان این روستا جدا و منفصل هستند با این حال این خانه با چشم انداز موج دار این ناحیه در هم می آمیزد و بواسطه شرایط فضایی خود به دنبال نیازی فیزیکی برای پیوستگی با یک خانواده است.خطوط خمیده منحنی دار، خطوط سقف برآمده و بدنه کمان دار همگی در پوششی از الوارهای منشعب واره شده هستند.

طراحی معماری ویلای ساحلی منحصر بفرد

این پروژه یک مجموعه عالی از اشکال و به عنوان خانواده ای از فضاهای مرتبط شناخته می شود. دو بال خمیده با حجم های به هم متصل از ورودی مرکزی از هم دور می شوند. این اجزاء تورفتگی های داخلی نزدیک به هم را بوجود می آورند و مجموعه ای از تراس های رو به سمت شمال را که در برابر بادهای ساحلی حاکم محافظت شده اند، در بر می گیرند و در عین حال نقش اصلی خانه را به عنوان یک پناهگاه تقویت می کنند. چراغ های آویز رقصان، امکان مناظر متفاوتی را فراهم می آورند و نماهایی به سوی ساحل را می آفرینند. عناصر خمیده و منحنی بیرون در داخل هم تکرار و بازآفرینی شده اند، و در جزئیات صندلی آشپزخانه با سقف های بیضی مانند موج دار، و بالا آمدگی و تورفتگی سطوح کف منعکس می شود. در بالای دالان راهرو، قسمت دیده بانی هشت متر ارتفاع دارد و اجزای وسیعی را نمایان می سازد. این پروژه حاکی از یک ارتباط پویا در جدایی فیزیکی آن و ماهیت محلی منطقه مسکونی آن است. این ترکیب حس مکانی را ایجاد می کند که تا حد زیادی برگرفته از ارتباط آن با محیط است ، همانطور که برگرفته از روابط خانوادگی موجود در این بین نیز می باشد. موارد زیر از شاخصه های پروژه می باشند:

۱- دو بال جدا از هم که به شکل مجموعه ای از اشکال طبیعی به نظر می رسند.

۲- استخر سرپوشیده با بامبو که یک دیده بان در سوی دیگر آن به چشم می خورد.

۳- انطباق کلی خانه با محیط اطرافش.

منزل شخصی بوراوارین - گرگوری برگز  -فاندرز

منزل شخصی بوراوارین - گرگوری برگز  -فاندرز

منزل شخصی بوراوارین - گرگوری برگز  -فاندرز

منزل شخصی بوراوارین - گرگوری برگز  -فاندرز

منزل شخصی بوراوارین - گرگوری برگز  -فاندرز

منزل شخصی بوراوارین - گرگوری برگز  -فاندرز

منزل شخصی بوراوارین - گرگوری برگز  -فاندرز

منزل شخصی بوراوارین - گرگوری برگز  -فاندرز

پلان منزل شخصی بوراوارین - گرگوری برگز  -فاندرز

پلان منزل شخصی بوراوارین - گرگوری برگز  -فاندرز

 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳