گروه مهندسین ایران معماری

کلینیک تخصصی طراحی و اجرا نما

یافتن راه حل های صحیح اقتصادی و زیباشناسی در پروژه های معماری، از چالش های بنیادینی است، که معماران، طراحان و برنامه ریزان دفتر معماری آرتور امید آذری در تمام طول فعالیت حرفه ای شان، با آن مواجه بوده اند وبر حل آن همت گمارده اند.

 

دستیابی به یک سامان بصری با ابهت در نما، تاکید بر عناصر شاخص در نما، به کارگیری صحیح فرم و مصالح در نما، توجه به نکات زیباشناسی در طراحی نما و سایر موارد از اهداف اصلی تیم طراحی و اجرا در کلینیک تخصصی نما در گروه مهندسین ایران معماری است.

شماره تماس برای کسب اطلاعات بیشتر: ۰۲۱۲۲۹۸۳۳۸۵

 

top facade

Finalist – Americas: Tree House Residence Hall, Boston, USA by ADD © Peter Vanderwarker

 

top facade

Finalist – Americas: Devon Energy Center, Oklahoma City, USA by Pickard Chilton © Simon Hurst

top facade

Finalist – Middle East and Africa: The Gate Towers, Abu Dhabi, UAE by Arquitectonica © Sorouh

top facade

Finalist – Middle East and Africa: 6 Remez Tower, Tel Aviv, Israel by Moshe Zur Architects and Town Planners © Moshe Zur Architects

top facade

Finalist – Asia & Australasia: Pearl River Tower, Guangzhou, China by Skidmore Owings & Merrill ©Pearl River Tower Properties Co., Ltd.

top facade

Finalist – Asia & Australasia: C&D International Tower, Xiamen, China by Gravity Partnership © Gravity Partnershop

top facade

Finalist – Europe: Tour Total, Berlin, Germany by Barkow Leibinger © Johannes Foerste

top facade

Finalist – Europe: New Babylon Tower, The Hague, The Netherlands by MVSA Architects © MVSA Architects

top facade

Finalist – Europe: ADAC Headquarters, Munich, Germany by Sauerbruch Hutton Architekten © Jan Bitter

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳