مهر

۲۹ مهر ۱۳۹۴

رنگ در معماری

رنگ در معماری یکی از ملاحظات روانشناختی رنگ که در کاربرد هنری رنگ اهمیت دارد، بررسی تأثیر متقابل رنگ‌ ها است. جلوه یا اثر هر رنگ […]
۲۹ مهر ۱۳۹۴

معماری و هنر

معماری و هنر  معماران گاه بناهایی را با ایده‌های شخصی طراحی می‌کنند و حتی می‌سازند، ولی بیشتر ساختمان‌ها با توجه به نیازهای اجتماعی طراحی می‌شوند. معمولاً […]
قالب وردپرس خرید هاست طراحی سایت