تکنیک مداد رنگی:
مداد رنگی ابزاری فوق العاده برای ارایه می باشد زیرا میتواند روی زمینه های مختلف کاغذ و صفحه های متفاوت استفاده شود هم چنین می تواند بافت های زیادی را ایجاد کند مداد رنگی ها به آسانی باهم ترکیب می شوند به خوبی کنترل می شوند و نمایش تیرگی-روشنی- سایه آن ها بسیار آسان است برای راندوی مداد رنگی بهتر است از روشن ترین رنگ شروع کنید و رنگ های تیره را به تدریج اضافه کنید از مداد مشکی استفاده کنید تا فضاها و ارزش سایه را بپوشاند این کار را وقتی تمام رنگ ها استفاده شد انجام دهید.
روش های تکنیک راندو با مداد رنگی:
۱-ترسیم خطوط از تیره به روشن شروع خط با فشار مداد رنگی و با حرکت به انتها از فشار آن کاسته می شود ترسیم خطوط به صورت افقی که از بالا به پایین تراکم خطوط کم تر می شود.
۲-استفاده از جهات مختلف برای هاشور زدن ابتدا به صورت افقی و سپس به صورت عمودی سپس به صورت مورب
۳-ترکیب رنگ ها استفاده از رنگ دوم روی رنگ زمینه با هاشورهایی در جهت مخالف رنگ اول و یا هم جهت با آن
نکته:رنگ های سایه را خاکستری را به کار ببرید و از رنگ های براق استفاده نکنید تا راندوی شما حالت واقعی تر داشته باشد.
نکته:از کاغذ با بافت نرم استفاده کنید و از استفاده از رنگ های متنوع پرهیز کنید
نکته:برای راندو میتوانید از رنگ های مکمل زرد و بنفش با هم یا قرمز و سبز استفاده کنید.

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳