۱۰۰دانشگاه برتر جهان در رشته ی معماری۲۰۱۶

 

QS ،۱۰۰رتبه بندی خود را در زمینه دانشگاههای برتر در حوزه معماری منتشر کرده است.

این شرکت گزارش سالانه ی دانشگاهها را از سال ۲۰۱۱ تهیه کرده است و در حال حاضر مقایسه ی بیش از ۸۰۰ دانشگاه در ۴۲ موضوع صورت گرفته است و امتیاز دهی بر اساس شهرت آکادمیک و تاثیرات آموزشی آن انجام شده است. با تغییر معیارهای یررسی دانشگاههای برتر دنیا در سال گذشته MIT  از صدر لیست خارج شد. در انتها لیست صد دانشگاه برتر را  QS ارائه داده است.

۱٫ Massachusetts Institute of Technology (MIT)/ United States

اسکیس

UCL (University College London))/ United Kingdom۲٫

اسکیس

اسکیس

 

 

۳٫ University of California, Berkeley (UCB)/ United States

اسکیس

۴٫ Delft University of Technology / Netherlands

۵٫ Harvard University / United States
۶٫ University of Cambridge / United Kingdom
۷٫ ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology / Switzerland
۸٫ Tsinghua University / China
۹٫ National University of Singapore (NUS)/ Singapore
۱۰٫ Manchester School of Architecture / United Kingdom
۱۱٫ The University of Hong Kong / Hong Kong
۱۲٫ Columbia University / United States
۱۳٫ The University of Tokyo / Japan
۱۴٫ University of California, Los Angeles (UCLA) / United States
۱۵٫ Politecnico di Milano / Italy
۱۶٫ The Hong Kong Polytechnic University / Hong Kong
۱۷٫ The University of Sydney / Australia
۱۸٫ The University of Melbourne / Australia
۱۹٫ The University of New South Wales (UNSW Australia) / Australia
۲۰٫ Cornell University / United States
۲۱٫ Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)/ Switzerland
۲۲٫ Tongji University / China
۲۳٫ Stanford University / United States
۲۴٫ KTH Royal Institute of Technology / Sweden
۲۵٫ University of Illinois at Urbana-Champaign / United States
۲۶٫ University of Pennsylvania / United States
۲۷٫ University of British Columbia / Canada
۲۸٫ Georgia Institute of Technology / United States
۲۹٫ Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) / Chile
۳۰٫ Universitat Politècnica de Catalunya / Spain
۳۱٫ Seoul National University / South Korea
۳۲٫ Princeton University / United States
۳۳٫ University of Toronto / Canada
۳۴٫ University of Texas at Austin / United States
۳۵٫ Cardiff UniversityCardiff University / United Kingdom
۳۶٫ RMIT University / Australia
۳۷٫ Eindhoven University of Technology / Netherlands
۳۸٫ The University of Sheffield / United Kingdom
۳۹٫ Universidade de São Paulo / Brazil
۴۰٫ Technische Universität München / Germany
۴۱٫ Yale UniversityYale University / United States
۴۲٫ Kyoto University / Japan
۴۳٫ The University of Queensland / Australia
۴۴٫ The University of Auckland / New Zealand
۴۵٫ University of Michigan / United States
۴۶٫ University of Salford / United Kingdom
۴۷٫ Carnegie Mellon University / United States
۴۸٫ The University of Newcastle, Australia (UoN) / Australia
۴۹٫ KU Leuven / Belgium
۵۰٫ Politecnico di Torino / Italy
۵۱-۱۰۰٫ Aalborg UniversityAalborg University / Denmark
۵۱-۱۰۰٫ Aalto University / Finland
۵۱-۱۰۰٫ Arizona State University / United States
۵۱-۱۰۰٫ Chalmers University of Technology / Sweden
۵۱-۱۰۰٫ City University of Hong Kong / Hong Kong
۵۱-۱۰۰٫ Curtin University / Australia
۵۱-۱۰۰٫ Griffith University / Australia
۵۱-۱۰۰٫ Hanyang University / South Korea
۵۱-۱۰۰٫ Korea University / South Korea
۵۱-۱۰۰٫ Lund University / Sweden
۵۱-۱۰۰٫ McGill University / Canada
۵۱-۱۰۰٫ Monash University / Australia
۵۱-۱۰۰٫ Nanjing University / China
۵۱-۱۰۰٫ National Cheng Kung University (NCKU) / Taiwan
۵۱-۱۰۰٫ New York University (NYU) / United States
۵۱-۱۰۰٫ Newcastle University / United Kingdom
۵۱-۱۰۰٫ Norwegian University of Science And Technology / Norway
۵۱-۱۰۰٫ Oxford Brookes University / United Kingdom
۵۱-۱۰۰٫ Pennsylvania State University / United States
۵۱-۱۰۰٫ Politécnica de Madrid / Spain
۵۱-۱۰۰٫ Queensland University of Technology (QUT)/ Australia
۵۱-۱۰۰٫ RWTH Aachen University / Germany
۵۱-۱۰۰٫ Shanghai Jiao Tong University / China
۵۱-۱۰۰٫ Southeast University / China
۵۱-۱۰۰٫ Sungkyunkwan University (SKKU) / South Korea
۵۱-۱۰۰٫ Technische Universität Berlin / Germany
۵۱-۱۰۰٫ TU Dortmund University / Germany
۵۱-۱۰۰٫ Texas A&M University / United States
۵۱-۱۰۰٫ The Chinese University of Hong Kong (CUHK)/ Hong Kong
۵۱-۱۰۰٫ The University of Nottingham / United Kingdom
۵۱-۱۰۰٫ Tianjin University / China
۵۱-۱۰۰٫ Universidad de Buenos Aires (UBA) / Argentina
۵۱-۱۰۰٫ Universidad de Chile / Chile
۵۱-۱۰۰٫ Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) / Mexico
۵۱-۱۰۰٫ Universidade Federal do Rio de Janeiro / Brazil
۵۱-۱۰۰٫ Université de Montréal Université de Montréal / Canada
۵۱-۱۰۰٫ Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)/ Malaysia
۵۱-۱۰۰٫ Universiti Malaya (UM) / Malaysia
۵۱-۱۰۰ Universiti Sains Malaysia (USM) / Malaysia
۵۱-۱۰۰٫ Universiti Teknologi Malaysia / Malaysia
۵۱-۱۰۰٫ University of BathUniversity of Bath / United Kingdom
۵۱-۱۰۰٫ University of Cape Town / South Africa
۵۱-۱۰۰٫ The University of Edinburgh / United Kingdom
۵۱-۱۰۰٫ University of Florida / United States
۵۱-۱۰۰٫ University of Liverpool / United Kingdom
۵۱-۱۰۰٫ University of South Australia / Australia
۵۱-۱۰۰٫ University of Southern California / United States
۵۱-۱۰۰٫ University of Washington / United States
۵۱-۱۰۰٫ University of Waterloo / Canada
۵۱-۱۰۰٫ Virginia Polytechnic Institute and State University / United

منبع:http://www.archdaily.com/

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳