طراحی شهری با آرتور

” گفت و گو با شهر” نهمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران

موسسه تهران برگزار می کند:
نهمین جلسه از سلسله گفتگوهای معمارانه موسسه تهران در سال ۹۴

موضوع: گفت و گو با شهر

معمار مدعو:
سارا کلانتری
رضا صیادیان

اعضای پنل گفتگو:
علیرضا تغابنی
کوروش رفیعی
علی کرمانیان

– ورود برای عموم آزاد است

زمان: پنجشنبه ۳ دی ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۵ الی ۱۸
مکان: خیابان شریعتی، خیابان پلیس، میدان پلیس، باغ موزه قصر


 

شرکت معماری آرتور و همکاران (AOA)
تلفن: ۲۲۹۸۳۳۸۵ و ۲۲۷۰۶۶۳۱
آدرس: فرمانیه، بلوار اندرزگو، خیابان وطن پور شمالی، بن بست هنگامه، پلاک ۳