ویلا فشم
۲۸ فروردین ۱۳۹۵
ویلا لواسان
۲۸ فروردین ۱۳۹۵

ویلا چابهار

دفتر معماری آرتور و همکاران،  AOA

آرشیتکت: آرتور امید آذری

کارفرما: آقای شعبان زاده

موقعیت:  چابهار

 

  • نما خارجی:

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذریarturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذریarturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری

 

  • دکوراسیون داخلی:

 

arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری arturazeri,artorazeri,ارتور اذری,آرتور آذری

 

دیدگاه ها بسته شده است