ژیل دلوز

طرح فلسفه فولدینگ برای نخستین بار

اساس اندیشه اش بر زیر سئوال بردن بینش مدرن ومکتب ساختار گرایی

یک فلسفه افلاطون ستیز و دکارت ستیز

یک طرح ضد دکارتی

از نظر این فلسفه ، هیچ ارجحیتی در جهان وجود ندارد . زیر بنا و روبنا وجود ندارد . معماری فولدینگ به دنبال تعدد است و می خواهد سلسله مراتب را از بین ببرد . این فلسفه در پی از بین بردن دو گانگی هاست .

– فولد یعنی چین و لایه های هزار تو

– یعنی هر لایه در کنار لایه دیگر

– همه چیز در کنار هم است

– هیچ اندیشه ای بر دیگری ارجحیت ندارد

– تفسیری بالاتر و فراتر از دیگری نیست

– همه چیز افقی است

به عبارت دیگر فولدینگ می خواهد منطق دو ارزشی را دیکانستراکت کند و کثرت و تباین را جایگزین آن کند

معماری فولدینگ

دانلود فایل powerpoint در ادامه مطلب

دانلود فایل power point

فلسفه فولدینگ

فولدینگ ، عمودگرایی ، طبقه بندی و سلسله مراتب را مردود می داند و به جای آن افقی گرایی را مطرح می کند . از نظر فولدینگ همه چیز همسطح یکدیگر است

از نظر دلوز : جهان به عنوان کالبدی از فولدها و سطوح بی نهایت که از طریق

فضا ، زمان فشرده شده ، در هم پیچ و تاب خورده و پیچیده شده است

دلوز و فیلیکس گاتاری :مقاله ای به نام ” ریزوم ” در سال ۱۹۷۶ در پاریس

رزیوم گیاهی است بر خلاف سایر گیاهان ، ساقه آن به صورت افقی و در زیر خاک رشد می کند . برگ های آن خارج از خاک است . با قطع بخشی از ساقه آن ، این گیاه از بین نمی رود ، بلکه از همانجا در زیر خاک گسترش می یابد و جوانه های تازه ایجاد می کند .

معتقد به قرائت ها و تفسیرهای مختلف و تفاهم و تعامل و تحمل

این قرائت ها نسبت به یکدیگر و در کنار یکدیگر

بابک احمدی:

راه های بی شمار به خانه ای می رسند ،

درهای قصر باز و بسته می شوند .

همه چیز چندگونگی معنا را تثبیت می کند

فولدینگ در معماری

از اوایل دهه ۱۹۹۰

خاستگاه فلسفه فولدینگ در فرانسه

معماری فولدینگ در آمریکا

منبع الهام : چند معنایی

ایده : فرم ضعیف – قابل انعطاف

بیان کننده ایده : پیتر آیزنمن

فرانک گهری، زاها حدید، فیلیپ جانسون، بهرام شیردل، جفری کیپنیز، گرگ لین، چارلز جنکز

نمایش پیچیدگی ها به صورت نرم و انعطاف پذیر

آمیزش پیچیدگی ها و گوناگونی های مختلف

آمیزش عوامل و نیروها به صورت نرم وانعطاف پذیر

در نهایت حفظ هویت و خصوصیت هریک از این عوامل

معماری فولدینگ

– نظریه دیکانستراکشن

– جهان به عنوان زمینه هایی از تفاوت ها

– شکل دادن به این تضادها را در معماری

– نظریه فولدینگ

– این منطق تضاد گونه در حال نرم شدن

– استفاده از خصوصیت بافت شهری و فرهنگی به گونه ای بهتر

– دیکانستراکشنیست ها

– نمایش عدم هماهنگی های درون پروژه را در ساختمان و سایت

– معماران فولد

– عدم نمایش تفاوت ها را در تقابل

– آمیزش تفاوت ها به صورت انعطاف پذیری طبق

– یک منطق سیال و مرتبط

– پیچیدگی وتضاد از دل تقابل های درونی پروژه بیرون می آید

– معماران فولد

– خصوصیت مکانی ،مصالح و برنامه به صورت انعطاف پذیری روی همدیگر تا می شوند ،در حالی که هویت هریک حفظ می شود

معماری فولدینگ در مقیاس شهری

– در جایی بین زمینه گرایی و بیان گرایی

– فرم های انعطاف پذیر نه به صورت کامل هندسی و نه به شکل دلبخواهی

– لایه های تا شده و انعطاف پذیر

– لایه ها نه نسبت به بافت مجاور خود نه بی تفاوت اند ونه مطابق با آنند

– بهره جویی از شرایط محیطی

– جای دادن آنها در منطق پیچ خورده و منحنی خود

گرگ لین در تعریف معماری فولدینگ

تلفیق نمودن عوامل نامربوط در یک مخلوط به هم پیوسته

معماری فولدینگ

معماری نئوباروک

نام دیگر معماری فولدینگ

انعطاف پذیری کالبد بنا وسطوح مواج دیوارها نسبت به شرایط

پیتر آیزنمن Weak Form

فرمی که قابل انعطاف است وخود را با شرایط محیطی وفق میدهد

مرکز گردهمایی کلمبوس

-قرار گرفتن لایه های ساختمان در حالت افقی ، ‌به صورت همتراز وبا موقعیت همسان در کنار هم

-وجود دوگانگی در مقیاس ساختمان

-مرکز تبادل اطلاعات

-انتقال اطلاعات از لایه های مختلف ارتباطی  این مرکز به مناطق و مراکز مختلف

-عبور لایه های مختلف راههای ارتباطی از چهار طرف این ساختمان

-نمایش چند لایگی خطوط ارتباطی و راههای ارتباطی در ساختمان به صورت کالبدی

مرکز گردهمایی کلمبوس   پیتر آیزنمن

معماری فولدینگ

برج سیرز به عنوان نمادی از معماری مدرن    بروس گراهام

دنباله شیوه میس وند روهه و شعار کمتر بیشتراست

متشکل از ۹ مکعب مستطیل به هم چسبیده

توسط گرک لین

با این کار تیشه به ریشه نماد مدرنیته و معماری مدرن تبدیل عمود گرایی به افقی گرایی

قرار دادن لایه های برج همانند نواری خمیری شکل طبق شرایط سایت

قرار گرفتن لایه ها به حالت نرم و انعطاف پذیر، به صورت افقی و بدون هیچ گونه ارجحیتی

در بین عوامل موجود

در سایت زد.

معماری فولدینگ

معماری فولدینگ

لغات کلیدی در معماری فولدینگ

-کثرت گرایی

-افقی گرایی

-ریزوم

-ضد دوگانگی

-ضد مرکزگرایی

-ضد سلسله مراتب

-ضد خرد گرایی

-ضد فرا روایت

-انعطاف پذیری

-انتقال فرم

-فرم ضعیف

پرش کیهانی

-تحولاتی که در فیزیک ذرات بنیادین، نجوم، ژنتیک، ریاضی، تکامل، فضا و زمان در سنوات اخیر رخ داده، موضوع مکتب معماری جدید قرار

-اصل عدم قطعیت را در فیزیک کوانتوم گرفته است.

-«لذا نمی توان اجسام را دارای مکان مشخص در فضا و زمان فرض نمود. آن ها غیر خطی، نامشخص و متقابلاً درگیر یکدیگر هستند و مانند یک موجود زیستی تطور پیدا می کنند.

-با مطرح شدن این مباحث در نیمه اول قرن بیستم جهان مکانیکی قرن نوزده به یک جهان ارگانیک تبدیل شد که در آن فضا- زمان و اجسام به صورت متحول، فعال، سیال، درگیر با یکدیگر و در ارتباط غیر خطی هستند

-لذا دانشمندان جهت تبیین جهان امروز و، دیگر اتکا به علوم قرن نوزده و قطعیت جهان بینی ریاضی گون مدرن ندارند. بلکه مباحثی همچون هرج و مرج، هندسه نا اقلیدس، نظریه پیچیدگی و فیزیک غیر خطی، جهانی متفاوت از گذشته در مقابل انسان پست مدرن گشوده شده است.

نظریه آشفتگی

-مقاله ای به نام «آیا حرکت بال پروانه در برزیل باعث بوجود آمدن گردبادهای عظیم در تکزاس می شود؟

-اتفاقات کوچک موجب رخ دادن اتفاقات بزرگ می شود

-در نجوم، گردش انتقالی قمر هایپرون به دور سیاره زحل در یک مدار بیضوی شکل قابل پیش بینی صورت می گیرد. ولی حرکت وضعی آن به دور خودش قابل پیش بینی نیست.

هندسه فراکتال

-فراکتال ها شکل هایی هستند که بر خلاف شکل های هندسه اقلیدسی، به هیچ وجه منظم نیستند. این شکل ها

-اولاً :سرتاسر نامنظم اند

-ثانیاً :میزان بی نظمی آن ها در همه مقیاس ها یکسان است.

-جسم فراکتال از دور و نزدیک یکسان دیده می شود، به تعبیر دیگر خود متشابه Self similarity  است وقتی که به یک جسم فراکتال نزدیک می؛شویم، می بینیم که تکه های کوچکی از آن از دور همچون دانه های بی؛شکلی به نظر می رسید، به صورت جسم مشخصی در می آید که شکلش کم و بیش مثل همان شکلی است که از دور دیده می شود.

معماری پرش کیهانی

-جنکز : جهان به صورت خطی و یک سویه گسترش و تکامل نیافته، بلکه این تکامل به صورت گسترش خطی و سپس رسیدن به مرز بحران وهرج و مرج و در نهایت پرش به شرایطی کاملاً متفاوت با گذشته صورت گرفته است.

-یچیدگی نظریه ای است که چگونه ارگانیسم های در حال پیدایش به لحاظ تاثیر متقابل اجزاء آن بر هم از حالت تعادل خارج شده (به واسطه افزایش انرژی، ماده یا اطلاعات) و به مرز بین نظم و هرج و مرج می رسد. این امر از همان مکانی است که سیستم اغلب پرش می کند، تقسیم می شود و یا به صورت خلاقانه ای تاثیر متقابل می گذارد. این کار به صورت غیر خطی و غیر قابل پیش بینی می پذیرد.

-معماری امروز باید معلول شرایط امروز باشد، معلول علم،تکنولوژی و فسلفه کنونی. به عقیده جنکز، اگر درجهان سنت، «فرم تابع سنت» است و در جهان مدرن « فرم تابع عملکرد» بوده است در جهان کنونی، «فرم تابع دیدگاه جهانی» باید باشد.

-میس وندرو شعار «کمتر بیشتر است»

-، جنکز «بیشتر متفاوت است» بدین معنی که جواب دو به علاوه دو لزوماً چهار نمی باشد.

-اکثر معماران دهه هشتاد سبک دیکانستراکشن که به سمت فولدینگ گرایش پیدا نموده بودند، از اواسط دهه نود میلادی، مبانی نظری معماری خود را بر اساس مباحث جدید مطرح شده بنا نهادند.

-پیتر آیزنمن فرانک گری و دانیال لیبسکیند، در ساختمان های آن ها روند طراحی و پیدایش به همان صورتی انجام می پذیرد که در مقیاس بزرگتر یعنی کیهان اتفاق می افتد.

-بر طبق علوم جدید، جهان امروز نه نظامی مشخص، بلکه ترکیبی از نظم و بی نظمی است. معماری جهان نو، همانند خود این جهان که علوم پیچیده تصویر دیگری از آن نشان داده اند. جهانی خلاق، خود تنظیم، خود تغییر، غیر قابل پیش بینی و در حال شدن است. معماری غیر خطی، کوژ و کج و انحناء دار که امروزه توسعه و رشد می یابد. متاثر از دیدگاه های فیزیک امروز است که جهان را با موج و اجزاء ذرات می شناسد.

جنکز ضوابط این معماری را در هشت مورد خلاصه کرده است:
۱) ساختمان مجاور طبیعت با استفاده از گفتمان طبیعی
۲) نمایش مبدا کیهانی سازمان دهی خودی وظاهر شدن وپرش به یک سطح بالاتر ویا پایین تر
۳) عمق سازمان دهی وپیچیدگی ومرز اشفتگی
۴) تجلیل از گوناگونی و تنوع و دگرگونی
۵) ایجاد گوناگونی از طریق روش های تکه چسبانی (کولاژ)
۶) تصدیق زمان وبرنامه اجباری و چرخه طبیعی و کثرت گرایی
۷) بیان موضوعات به صورت نشانه های دو گانه یعنی نشانه های زیبایی و نشانه های ایده ها
۸) توجه به علم خصوصا علم معاصر در مورد مباحث نشانه های کیهانی

معماری فولدینگ

معماری فولدینگ

کلمات کلیدی: سبک های معماری، معرفی معمارها،فولدینگ، رنسانس ، معماران اواخر قرن نوزدهم ، مکتب شیکاگو، سبک های تک، اکوتک، نئوکلاسیک، پست مدرن

دفتر معماری آلتون سازه با در اختیار داشتن کادری مجرب و متخصص، و با استفاده از جدیدترین متدها و استانداردهای روز دنیا و بکارگیری مصالحی با بهترین کیفیت در امر طراحی معماری مجتمع مسکونی،ویلا،اداری،تجاری، بازسازی،محوطه سازی طراحی داخلی و اجرا ، موفق شده گامی مؤثر در راستای صرفه جویی در هزینه و زمان برداشته تا آنچه را که در رویاهایتان بدنبالش هستید در کمترین زمان و مناسب ترین قیمت در محیط کار و منزل شما اجرا نماید.

تلفن تماس با دفتر طراحی: ۲۲۹۸۳۳۸۵-۰۲۱