مجموعه توریستی، تفریحی، تجاری و مسکونی ماراوا

 

رتبه اول مسابقه مجموعه توریستی، تفریحی، تجاری و مسکونی، مراغه

دفتر معماری آرتور و همکاران،  AOA

آرشیتکت: آرتور امید آذری

کارفرما: شهرداری مراغه

همکاران طراحی: مصطفی کمیلی، سامان جمشیدی، نوشین صفایی

نقشه های فنی: احسان مروی، پریسا بهرامی، سعید جعفری، نگار شفیعی

مدلینگ: محسن قناد پور

انیمیشن: سپهر ادیب زاده

ماکت سازی فرآیند طراحی: سعید قربانی، حسین قناعت پیشه

تحقیق و پژوهش: ندا اسدی، فرزانه جهانمردی، مولود حسینی امیر

زیربنای پروژه: ۹۱٫۰۰۰ متر مربع

 

معماری پایدار

از آنجا که سایت پروژه پتانسیل بسیار قوی برای شکل گیری یک بنای شاخص را داشت، به علت حضور رودخانه صوفی چای و فعالیت های اجتماعی (برگزاری مسابقات قایقرانی) در مجاورت سایت مربوطه، همچنین طبیعت سر سبز پیرامون سایت، تیم طراحی را به سمت معماری پایدار سوق داد که این امر باعث دگردیسی فرم حاکم طرح نسبت به بافت شهر شد که فرایند طراحی با دیدی پایدار در جهت توسعه فضای شهری در مقیاس کلان و توسعه فضاهای تفریحی، تجاری و مسکونی در مقیاس خرد می باشد.

هدف معماری پایدار در فرایند شکل گیری کل طرح در راستای همسوسازی استانداردهای معماری در تمام مقیاس های شهری با مولفه های پایدار با رویکردهای نوین و معاصر در سطح کلان شهر می باشد.

کانسپت اصلی

لایه های خطی و رونده از سمت رودخانه صوفی چای تاثیر شاخص و متفاوتی را در سایتی بسیار زیبا ایجاد کرده است. این لایه ها تحت تاثیر پتانسیل های قوی سایت به عنوان نقطه تمرکز طراحی و به صورت بالقوه در ایجاد نماد شهری نقش داشته اند.

ایجاد لایه های چین خورده که افقی گرا می باشند گویی توسط نیرویی از سمت رودخانه که بانی شکل گیری مجموعه ای پویا و سیال می باشد در فرایند طراحی به صورت رفت و برگشتی (از طرح به سایت) به تعادل مطلوب در نیروها رسیده اند.

پارادوکس  در طراحی

در طراحی مجموعه تناقض های هدفمندی دیده می شوند که ابهام و پیچیدگی و تردید بسیاری را در مخاطب ایجاد می کند. درصورت هدفمند بودن این فرایند هیجان جذابی به پروژه وارد شده که این پروسه تنوع خوبی در معنای معماری ایجاد کرده است.

ایده های خاص طرح

با استفاده حداکثر از بر مجاور با میدان و ایجاد گشودگی در قسمت ورودی نمای تجاری با استفاده از طراحی پارامتریک، دعوت کنندگی و جذابیت بصری در بخش تجاری افزایش یافته و سایت پروژه در طول روز دارای لبه ها و مرزهایی فعال و پویا می باشد.

مجتمع تجاری مجموعه به عنوان هسته تجاری طرح به صورت متمرکز طراحی شده است.

در قسمت مسکونی نیز که در بر گیرنده سه برج سبز مسکونی می باشد، تا حد امکان جریان نفوذ طبیعت اطراف به درون آن ها لحاظ شده است و آپارتمان ها از نور، دید و هوای تازه بهره مند می شوند.

حجم های مکعب معلق با پوشش سبز، حس جریان سبز را در خط عمودی تداعی می کند و ساختمان را از شکل مکعبی خود فراتر برده.

طراحی پارک آبی و مجموعه ورزشی تفریحی با استفاده از خطوط نرم و سیال همگام با لبه نرم رودخانه

اتصال بخش ورزشی و تفریحی به بخش تجاری به وسیله پل سلامت برای پرهیز از سکون

طراحی پلکان سبز جهت ایجاد دید و منظر به سمت رودخانه صوفی چای

تجهیز سایت با تله کابین جهت پاسخگویی به نیازهای توریست ها

نگرش ویژه به توسعه پایدار و طراحی مجموعه براساس مفهوم پایداری

استفاده از سیستم های فعال و غیرفعال خورشیدی در واحدهای مسکونی و ایجاد فضاهای گلخانه ای

 

artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,
artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,

artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,

 

 

artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,

artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,

artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,

artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,

artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور, artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور, artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,

artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,

artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,

artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,

artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,

artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,

artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,

artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,

artor,artur,آرتور.ارتورمعماری,معماری پایدار,کانسپت اصلی,پارادوکس در طراحی,ایده های خاص طرح,پارامتریک,سایت پروژه,پارک آبی,artur,artor,آرتور,ارتور,